RESMİ GAZETE

 • 2 Mayıs 2016 Tarihli ve 29700 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 2 Mayıs 2016 Tarihli ve 29700 Sayılı Resmi Gazete, RG, 2 Mayıs 2016 Tarihli ve 29700 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160502-1.htm) —  Zirve Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160502-2.htm)
 • 30 Nisan 2016 Tarihli ve 29699 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 30 Nisan 2016 Tarihli ve 29699 Sayılı Resmi Gazete, RG, 30 Nisan 2016 Tarihli ve 29699 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Korumalı İşyerlerinde Çalışan Engellilerin Ücretlerine Karşılık İşverene Yapılacak Ödeme Hakkında Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160430-1.htm) —  Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160430-2.ht
 • 29 Nisan 2016 Tarihli ve 29698 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 29 Nisan 2016 Tarihli ve 29698 Sayılı Resmi Gazete, RG, 29 Nisan 2016 Tarihli ve 29698 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARI —  Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Cevdet COŞKUN’un Atanması Hakkında Karar (No: 2016/30) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160429-1.pdf)   HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI —  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 20/04/2016 Tarihli ve 166 Sayılı Kararı (http://www.resmigazete.gov.tr/eski
 • 28 Nisan 2016 Tarihli ve 29697 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 28 Nisan 2016 Tarihli ve 29697 Sayılı Resmi Gazete, RG, 28 Nisan 2016 Tarihli ve 29697 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının Teşkilatı, Çalışma Usul ve Esasları ile Personeli Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160428-1.htm) ––  Harran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (htt
 • 27 Nisan 2016 Tarihli ve 29696 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 27 Nisan 2016 Tarihli ve 29696 Sayılı Resmi Gazete, RG, 27 Nisan 2016 Tarihli ve 29696 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160427-1.htm) —  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160427-2.htm) —  Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin
 • 26 Nisan 2016 Tarihli ve 29695 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 26 Nisan 2016 Tarihli ve 29695 Sayılı Resmi Gazete, RG, 26 Nisan 2016 Tarihli ve 29695 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   KANUN 6704      65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160426-11.pdf)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARI 2016/8790   Kamu İhale Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Yapıla
 • 25 Nisan 2016 Tarihli ve 29694 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 25 Nisan 2016 Tarihli ve 29694 Sayılı Resmi Gazete, RG, 25 Nisan 2016 Tarihli ve 29694 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİK —  Askerî Yargı Hâkim Adayları ile Avukat ve Noter Adaylarının Türkiye Adalet Akademisindeki Meslek Öncesi Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160425-1.htm)   KURUL KARARI —  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/04/2016 Tarihli ve 6234 Sayılı Kararı (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04
 • 24 Nisan 2016 Tarihli ve 29693 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 24 Nisan 2016 Tarihli ve 29693 Sayılı Resmi Gazete, RG, 24 Nisan 2016 Tarihli ve 29693 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —   Başkent Üniversitesi Burs Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160424-1.htm) ––  Başkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160424-2
 • 22 Nisan 2016 Tarihli ve 29692 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 22 Nisan 2016 Tarihli ve 29692 Sayılı Resmi Gazete, RG, 22 Nisan 2016 Tarihli ve 29692 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER 2016/8646    Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160422-1.pdf) —  Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160422-2.htm)   TEBLİ
 • 21 Nisan 2016 Tarihli ve 29691 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 21 Nisan 2016 Tarihli ve 29691 Sayılı Resmi Gazete, RG, 21 Nisan 2016 Tarihli ve 29691 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2016/8724   Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Bazı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulmasına İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160421-1.pdf) 2016/8771   Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esa
 • 20 Nisan 2016 Tarihli ve 29690 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 20 Nisan 2016 Tarihli ve 29690 Sayılı Resmi Gazete, RG, 20 Nisan 2016 Tarihli ve 29690 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   KANUNLAR 6701   Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160420-1.pdf) 6703   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İzinsiz İkamet Eden Şahısların Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/2016
 • 19 Nisan 2016 Tarihli ve 29689 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 19 Nisan 2016 Tarihli ve 29689 Sayılı Resmi Gazete, RG, 19 Nisan 2016 Tarihli ve 29689 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARI 1109   Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160419-1.pdf)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   Y
 • 18 Nisan 2016 Tarihli ve 29688 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 18 Nisan 2016 Tarihli ve 29688 Sayılı Resmi Gazete, RG, 18 Nisan 2016 Tarihli ve 29688 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ ––  Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160418-1.pdf)   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ ––  Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr
 • 17 Nisan 2016 Tarihli ve 29687 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 17 Nisan 2016 Tarihli ve 29687 Sayılı Resmi Gazete, RG, 17 Nisan 2016 Tarihli ve 29687 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2016/8649  İstanbul İli, Fatih İlçesinde Yürütülen Meydan Projesi Kapsamında Tarihi Yarımada Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Yer Alan Bazı Taşınmazların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (http://www.resmigaz
 • 16 Nisan 2016 Tarihli ve 29686 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 16 Nisan 2016 Tarihli ve 29686 Sayılı Resmi Gazete, RG, 16 Nisan 2016 Tarihli ve 29686 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİK —  Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160416-1.htm)   TEBLİĞLER ––  Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’
 • 15 Nisan 2016 Tarihli ve 29685 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 15 Nisan 2016 Tarihli ve 29685 Sayılı Resmi Gazete, RG, 15 Nisan 2016 Tarihli ve 29685 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2016/8623    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160415-1.pdf)   BAKANLAR KURULU KARARI 2016/8616   Manisa İli, Kula İlçesinde “Jeopark Belediyeler Birliği”nin Kurulması
 • 14 Nisan 2016 Tarihli ve 29684 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 14 Nisan 2016 Tarihli ve 29684 Sayılı Resmi Gazete, RG, 14 Nisan 2016 Tarihli ve 29684 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2016/8631    Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yatırım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160414-1.pdf) 2016/8632    IPA-II Türkiye İçin Çok-Yıllı İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Eylem Programı
 • 13 Nisan 2016 Tarihli ve 29683 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 13 Nisan 2016 Tarihli ve 29683 Sayılı Resmi Gazete, RG, 13 Nisan 2016 Tarihli ve 29683 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2016/8635    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özellikle Afrika’da Ciddi Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşmeyle Mücadele İçin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Sekretaryası Arasında Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Taraflar Konferansı On İkinci Oturumuna İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Ka
 • 12 Nisan 2016 Tarihli ve 29682 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 12 Nisan 2016 Tarihli ve 29682 Sayılı Resmi Gazete, RG, 12 Nisan 2016 Tarihli ve 29682 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2016/8633  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160412-1.pdf) 2016/8634 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onay
 • 11 Nisan 2016 Tarihli ve 29681 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 11 Nisan 2016 Tarihli ve 29681 Sayılı Resmi Gazete, RG, 11 Nisan 2016 Tarihli ve 29681 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2016/8767   Polis Güvenlik Noktası Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160411-1.pdf)   YÖNETMELİKLER —  Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İ
 • 10 Nisan 2016 Tarihli ve 29680 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 10 Nisan 2016 Tarihli ve 29680 Sayılı Resmi Gazete, RG, 10 Nisan 2016 Tarihli ve 29680 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2016/8642     Türk-İtalyan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160410-1.pdf) 2016/8643   Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşması ile Anlaşmada Düzeltme Yapılmasına İlişkin İlişik “Nota
 • 9 Nisan 2016 Tarihli ve 29679 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 9 Nisan 2016 Tarihli ve 29679 Sayılı Resmi Gazete, RG, 9 Nisan 2016 Tarihli ve 29679 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2016/8524     Türkiye Cumhuriyeti Cibuti Büyükelçiliğinin Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Nezdinde Daimi Temsilcilikle Görevlendirilmesi Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160409-1.pdf) 2016/8563     Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafında
 • 8 Nisan 2016 Tarihli ve 29678 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 8 Nisan 2016 Tarihli ve 29678 Sayılı Resmi Gazete, RG, 8 Nisan 2016 Tarihli ve 29678 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   KANUN 6702   Şanlıurfa’ya İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında K (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160408-24.pdf)anun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160408-24.pdf)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2016/8536   Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Kontrolü, D
 • 7 Nisan 2016 Tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 7 Nisan 2016 Tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazete, RG, 7 Nisan 2016 Tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   KANUNLAR 6698      Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160407-8.pdf) 6699      Uluslararası Hidrografi Örgütü Hakkında Sözleşmeye Değişiklikler Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160407-9.pdf) 6700      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hüküme
 • 6 Nisan 2016 Tarihli ve 29676 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 6 Nisan 2016 Tarihli ve 29676 Sayılı Resmi Gazete, RG, 6 Nisan 2016 Tarihli ve 29676 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2016/8526    Bozkır Barajı Yapımından Etkilenen Ailelerin Belirlenecek Yeni Yerleşim Alanına Nakilleri, Hak Sahiplikleri ve Borçlandırılmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160406-5.pdf) 2016/8527    İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Dereuzunyer ve Derebebekler Mahalleleri Halkı
 • 5 Nisan 2016 Tarihli ve 29675 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 5 Nisan 2016 Tarihli ve 29675 Sayılı Resmi Gazete, RG, 5 Nisan 2016 Tarihli ve 29675 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   GENELGE —  Düzensiz Göçle Mücadele ile İlgili 2016/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160405-1.pdf)   TEBLİĞLER —  Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2016/16) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160405-2.htm) ––  Ülkemize Turist Geti
 • 4 Nisan 2016 Tarihli ve 29674 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 4 Nisan 2016 Tarihli ve 29674 Sayılı Resmi Gazete, RG, 4 Nisan 2016 Tarihli ve 29674 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİK —  İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160404-1.htm)     İLÂNLAR a - Yargı İlânları (http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2016/04/20160404.htm&main
 • 3 Nisan 2016 Tarihli ve 29673 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 3 Nisan 2016 Tarihli ve 29673 Sayılı Resmi Gazete, RG, 3 Nisan 2016 Tarihli ve 29673 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİK —  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160403-1.htm)   TEBLİĞ —  TS 11827 İş Yerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler-İçin Kurallar Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2016/3
 • 2 Nisan 2016 Tarihli ve 29672 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 2 Nisan 2016 Tarihli ve 29672 Sayılı Resmi Gazete, RG, 2 Nisan 2016 Tarihli ve 29672 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİK —  Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160402-1.htm)   KURUL KARARI —  Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2016-2019) ile İlgili 16/03/2016 Tarihli ve 2016/4 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı (http://www.resmig
 • 1 Nisan 2016 Tarihli ve 29671 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 1 Nisan 2016 Tarihli ve 29671 Sayılı Resmi Gazete, RG, 1 Nisan 2016 Tarihli ve 29671 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160401-1.htm) ––  Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet

İnternet Sitemizi Bugün: 1 Dün: 16 Bu Ay: 17 Toplam: 8553 kişi ziyaret etti

2 ziyaretçi ve Sıfır kullanıcı çevrimiçi