RESMİ GAZETE

 • 26 Temmuz 2016 Tarihli ve 29782 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 26 Temmuz 2016 Tarihli ve 29782 Sayılı Resmi Gazete, RG, 26 Temmuz 2016 Tarihli ve 29782 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160726-1.htm) —  Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160726-2.htm) —
 • 25 Temmuz 2016 Tarihli ve 29781 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 25 Temmuz 2016 Tarihli ve 29781 Sayılı Resmi Gazete, RG, 25 Temmuz 2016 Tarihli ve 29781 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Giresun Üniversitesi Çevre Sorunları, Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160725-1.htm) —  Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160725-
 • 24 Temmuz 2016 Tarihli ve 29780 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 24 Temmuz 2016 Tarihli ve 29780 Sayılı Resmi Gazete, RG, 24 Temmuz 2016 Tarihli ve 29780 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Adnan Menderes Üniversitesi Türk ve Dünya Mutfakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160724-1.htm) —  Ahi Evran Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/201
 • 23 Temmuz 2016 Tarihli ve 29779 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 23 Temmuz 2016 Tarihli ve 29779 Sayılı Resmi Gazete, RG, 23 Temmuz 2016 Tarihli ve 29779 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK/667     Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723-8.htm)   BAKANLAR KURULU KARARI 2016/9065   8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünde Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve
 • 22 Temmuz 2016 Tarihli ve 29778 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 22 Temmuz 2016 Tarihli ve 29778 Sayılı Resmi Gazete, RG, 22 Temmuz 2016 Tarihli ve 29778 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARI 1116     Ülke Genelinde Olağanüstü Hal İlanına Dair Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160722-1.pdf)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI —  Danıştay Üyeliğine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı I. Hukuk Müşaviri Binnaz MAHİOĞLU’nun Seçilmesine Dair Karar (No: 2016/34) (http://www.resmigazete.gov.t
 • 21 Temmuz 2016 Tarihli ve 29777 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 21 Temmuz 2016 Tarihli ve 29777 Sayılı Resmi Gazete, RG, 21 Temmuz 2016 Tarihli ve 29777 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2016/9064    Anayasanın 120 nci Maddesi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendine Göre, Ülke Genelinde 21/7/2016 Perşembe Günü Saat 01.00’dan İtibaren Doksan Gün Süreyle Olağanüstü Hal İlan Edilmesi Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160721-4.pdf)   YÖNE
 • 20 Temmuz 2016 Tarihli ve 29776 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 20 Temmuz 2016 Tarihli ve 29776 Sayılı Resmi Gazete, RG, 20 Temmuz 2016 Tarihli ve 29776 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİK —  Trakya Üniversitesi Kütüphane Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160720-1.htm)   TEBLİĞLER —  Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/19) (http://www.resmigazet
 • 19 Temmuz 2016 Tarihli ve 29775 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 19 Temmuz 2016 Tarihli ve 29775 Sayılı Resmi Gazete, RG, 19 Temmuz 2016 Tarihli ve 29775 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİK —  Perakendeciler Konseyi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160719-1.htm)   TEBLİĞ —  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/26) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160719-2.htm)     İLÂNLAR a - Yargı İlânları (http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigaz
 • 18 Temmuz 2016 Tarihli ve 29774 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 18 Temmuz 2016 Tarihli ve 29774 Sayılı Resmi Gazete, RG, 18 Temmuz 2016 Tarihli ve 29774 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER ––  Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Temizlik Maddeleri Kullanım Esasları ve Usullerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160718-1.htm) ––  Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://
 • 17 Temmuz 2016 Tarihli ve 29773 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 17 Temmuz 2016 Tarihli ve 29773 Sayılı Resmi Gazete, RG, 17 Temmuz 2016 Tarihli ve 29773 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160717-1.htm) ––  Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160717-2.htm) —  Canik Başa
 • 16 Temmuz 2016 Tarihli ve 29772 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 16 Temmuz 2016 Tarihli ve 29772 Sayılı Resmi Gazete, RG, 16 Temmuz 2016 Tarihli ve 29772 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile Kanun Kapsamındaki Toksik Kimyasal Maddeler ve Prekürsörleri ile Farklı Kimyasal Maddelerin Bildirimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.re
 • 15 Temmuz 2016 Tarihli ve 29771 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 15 Temmuz 2016 Tarihli ve 29771 Sayılı Resmi Gazete, RG, 15 Temmuz 2016 Tarihli ve 29771 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER ––  İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160715-1.htm) —  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Satınalma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http:/
 • 14 Temmuz 2016 Tarihli ve 29770 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 14 Temmuz 2016 Tarihli ve 29770 Sayılı Resmi Gazete, RG, 14 Temmuz 2016 Tarihli ve 29770 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   KANUN 6722   Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160714-1.htm)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eski
 • 13 Temmuz 2016 Tarihli ve 29769 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 13 Temmuz 2016 Tarihli ve 29769 Sayılı Resmi Gazete, RG, 13 Temmuz 2016 Tarihli ve 29769 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Elektronik Haberleşme Altyapısı ve Bilgi Sistemine İlişkin Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160713-1.htm) ––  Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160713-2.htm) ––  Sabancı Üniversitesi
 • 12 Temmuz 2016 Tarihli ve 29768 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 12 Temmuz 2016 Tarihli ve 29768 Sayılı Resmi Gazete, RG, 12 Temmuz 2016 Tarihli ve 29768 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160712-1.pdf) ––  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160712-2.pdf) ––  Mal
 • 11 Temmuz 2016 Tarihli ve 29767 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 11 Temmuz 2016 Tarihli ve 29767 Sayılı Resmi Gazete, RG, 11 Temmuz 2016 Tarihli ve 29767 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Bursa Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160711-1.htm) ––  Dokuz Eylül Üniversitesi Çeviri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160711-2.htm) ––  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yöne
 • 10 Temmuz 2016 Tarihli ve 29766 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 10 Temmuz 2016 Tarihli ve 29766 Sayılı Resmi Gazete, RG, 10 Temmuz 2016 Tarihli ve 29766 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Necmettin Erbakan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160710-1.htm) ––  Necmettin Erbakan Üniversitesi Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/
 • 9 Temmuz 2016 Tarihli ve 29765 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 9 Temmuz 2016 Tarihli ve 29765 Sayılı Resmi Gazete, RG, 9 Temmuz 2016 Tarihli ve 29765 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160709-1.htm) ––  Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160709-2.
 • 8 Temmuz 2016 Tarihli ve 29764 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 8 Temmuz 2016 Tarihli ve 29764 Sayılı Resmi Gazete, RG, 8 Temmuz 2016 Tarihli ve 29764 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Avrasya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160708-1.htm) —  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160708-2.htm) —  Bilecik Şe
 • 7 Temmuz 2016 Tarihli ve 29763 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 7 Temmuz 2016 Tarihli ve 29763 Sayılı Resmi Gazete, RG, 7 Temmuz 2016 Tarihli ve 29763 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail KAHRAMAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160707-1.pdf)   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http:
 • 4 Temmuz 2016 Tarihli ve 29762 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 4 Temmuz 2016 Tarihli ve 29762 Sayılı Resmi Gazete, RG, 4 Temmuz 2016 Tarihli ve 29762 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Adnan Menderes Üniversitesi Rekombinant DNA ve Rekombinant Protein (REDPROM) Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160704-1.htm) —  Trakya Üniversitesi Balkan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2
 • 3 Temmuz 2016 Tarihli ve 29761 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 3 Temmuz 2016 Tarihli ve 29761 Sayılı Resmi Gazete, RG, 3 Temmuz 2016 Tarihli ve 29761 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARI —  Maliye Bakanlığına Ait Atama Kararı (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160703-6.pdf)   YÖNETMELİKLER —  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160703-1.htm) —  Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Y
 • 2 Temmuz 2016 Tarihli ve 29760 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 2 Temmuz 2016 Tarihli ve 29760 Sayılı Resmi Gazete, RG, 2 Temmuz 2016 Tarihli ve 29760 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2016/8909   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Zimbabve Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160702-1.pdf)   HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI —  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 30/06/2016 Tarihli ve 1111
 • 1 Temmuz 2016 Tarihli ve 29759 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 1 Temmuz 2016 Tarihli ve 29759 Sayılı Resmi Gazete, RG, 1 Temmuz 2016 Tarihli ve 29759 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARI 1115  Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 05.09.2016 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL Harekâtına İştirak Etmesi Hususunda Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca Hükümete İzin Verilmesine Dair Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160701-1.pdf)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI AND
 • 30 Haziran 2016 Tarihli ve 29758 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 30 Haziran 2016 Tarihli ve 29758 Sayılı Resmi Gazete, RG, 30 Haziran 2016 Tarihli ve 29758 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2016/8896     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri/Sivil Personelin Sosyal ve Kültürel Amaçlı Mübadelesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160630-1.pdf) 2016/8899     Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile K
 • 29 Haziran 2016 Tarihli ve 29757 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 29 Haziran 2016 Tarihli ve 29757 Sayılı Resmi Gazete, RG, 29 Haziran 2016 Tarihli ve 29757 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARLARI 1112   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160629-1.pdf) 1113   Sayıştayda Boş Bulunan Beş Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160629-2.pdf) 1114   Sayıştay Başkanlığı İçin Yapılan Seçime Dair Karar (http://www.r
 • 28 Haziran 2016 Tarihli ve 29756 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 28 Haziran 2016 Tarihli ve 29756 Sayılı Resmi Gazete, RG, 28 Haziran 2016 Tarihli ve 29756 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   KANUN 6721   Türkiye Maarif Vakfı Kanunu (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160628-17.pdf)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2016/8949   İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Fetihtepe, Kaptanpaşa, Keçecipiri, Piripaşa, Piyalepaşa ve Kulaksız Mahalleleri İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (http://www
 • 26 Haziran 2016 Tarihli ve 29754 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 26 Haziran 2016 Tarihli ve 29754 Sayılı Resmi Gazete, RG, 26 Haziran 2016 Tarihli ve 29754 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2016/8917   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükûmeti Arasındaki Hibe Anlaşması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160626-1.pdf)   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Avrupa Birliği Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tez
 • 27 Haziran 2016 Tarihli ve 29755 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 27 Haziran 2016 Tarihli ve 29755 Sayılı Resmi Gazete, RG, 27 Haziran 2016 Tarihli ve 29755 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160627-1.htm) —  Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.
 • 25 Haziran 2016 Tarihli ve 29753 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 25 Haziran 2016 Tarihli ve 29753 Sayılı Resmi Gazete, RG, 25 Haziran 2016 Tarihli ve 29753 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160625-1.htm) —  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160625-2.htm) —  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hippote

İnternet Sitemizi Bugün: 0 Dün: 9 Bu Ay: 153 Toplam: 9220 kişi ziyaret etti

5 ziyaretçi ve Sıfır kullanıcı çevrimiçi