RESMİ GAZETE

 • 5 Mart 2015 Tarihli ve 29286 Sayılı Resmi Gazete, RG - 5 Mart 2015 Tarihli ve 29286 Sayılı Resmi Gazete, RG 5 Mart 2015 Tarihli ve 29286 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2014/7273  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150305-1.htm)   YÖNETMELİKLER ––  Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150305-2.htm) ––  Safka
 • 4 Mart 2015 Tarihli ve 29285 Sayılı Resmi Gazete, RG - 4 Mart 2015 Tarihli ve 29285 Sayılı Resmi Gazete, RG 4 Mart 2015 Tarihli ve 29285 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   KANUN 6632      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Arasında Diplomatik ve Konsüler Personelin Belirli Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150304-21.htm)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
 • 3 Mart 2015 Tarihli ve 29284 Sayılı Resmi Gazete, RG - 3 Mart 2015 Tarihli ve 29284 Sayılı Resmi Gazete, RG 3 Mart 2015 Tarihli ve 29284 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ ––  Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150303-1.htm)   HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI ––  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150303-2.p
 • 2 Mart 2015 Tarihli ve 29283 Sayılı Resmi Gazete, RG - 2 Mart 2015 Tarihli ve 29283 Sayılı Resmi Gazete, RG 2 Mart 2015 Tarihli ve 29283 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER ––  Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Avans Verme İşlemleri Hakkında Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150302-1.htm) —   Işık Üniversitesi Temel ve Uygulamalı Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150302-2.htm) —  Recep
 • 1 Mart 2015 Tarihli ve 29282 Sayılı Resmi Gazete, RG - 1 Mart 2015 Tarihli ve 29282 Sayılı Resmi Gazete, RG 1 Mart 2015 Tarihli ve 29282 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150301-1.htm) —  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150301-2.htm) —  Pamukkale Üniversitesi Jeomikrobiyol
 • 28 Şubat 2015 Tarihli ve 29281 Sayılı Resmi Gazete, RG - 28 Şubat 2015 Tarihli ve 29281 Sayılı Resmi Gazete, RG 28 Şubat 2015 Tarihli ve 29281 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2015/7331     Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150228-1.htm)   CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —   Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.res
 • 27 Şubat 2015 Tarihli ve 29280 Sayılı Resmi Gazete, RG - 27 Şubat 2015 Tarihli ve 29280 Sayılı Resmi Gazete, RG 27 Şubat 2015 Tarihli ve 29280 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   KANUNLAR 6604   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Teknolojileri Alanında Ticaret, Yatırım ve İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150227-1.htm) 6605   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Eğ
 • 26 Şubat 2015 Tarihli ve 29279 Sayılı Resmi Gazete, RG - 26 Şubat 2015 Tarihli ve 29279 Sayılı Resmi Gazete, RG 26 Şubat 2015 Tarihli ve 29279 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   KANUNLAR 6612    Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Gürcistan Enerji Bakanlığı Arasında Türkiye-Gürcistan Elektrik Enterkonneksiyonlarının Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150226-1.htm) 6613    Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar B
 • 25 Şubat 2015 Tarihli ve 29278 Sayılı Resmi Gazete, RG - 25 Şubat 2015 Tarihli ve 29278 Sayılı Resmi Gazete, RG 25 Şubat 2015 Tarihli ve 29278 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   KANUNLAR 6598   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Ülkeleri Arasında Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150225-1.htm) 6599   Türkiye Cumhuriyeti ve Federatif Brezilya Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşm
 • 24 Şubat 2015 Tarihli ve 29277 Sayılı Resmi Gazete, RG - 24 Şubat 2015 Tarihli ve 29277 Sayılı Resmi Gazete, RG 24 Şubat 2015 Tarihli ve 29277 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150224-1.htm) —  Abdullah Gül Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150224-2.htm) —  Abdullah Gül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sın
 • 23 Şubat 2015 Tarihli ve 29276 Sayılı Resmi Gazete, RG - 23 Şubat 2015 Tarihli ve 29276 Sayılı Resmi Gazete, RG 23 Şubat 2015 Tarihli ve 29276 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150223-1.htm) —  Afyon Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150223-2.htm) —  Ardahan Üniversite
 • 22 Şubat 2015 Tarihli ve 29275 Sayılı Resmi Gazete, RG - 22 Şubat 2015 Tarihli ve 29275 Sayılı Resmi Gazete, RG 22 Şubat 2015 Tarihli ve 29275 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2014/7040     Bursa İli, Yenişehir İlçesinde Tesis Edilecek Yenişehir TSE Otomotiv Test Merkezinin Yapımı Amacıyla Belirtilen Taşınmazların Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Acele Kamulaştırılması ile 7/4/2014 Tarihli ve 2014/6090 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov
 • 21 Şubat 2015 Tarihli ve 29274 Sayılı Resmi Gazete, RG - 21 Şubat 2015 Tarihli ve 29274 Sayılı Resmi Gazete, RG 21 Şubat 2015 Tarihli ve 29274 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2014/7083    Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Olarak Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 2 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150221-1.htm)   ATAMA KARARLARI —   Başbakan Yardımcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve S
 • 20 Şubat 2015 Tarihli ve 29273 Sayılı Resmi Gazete, RG - 20 Şubat 2015 Tarihli ve 29273 Sayılı Resmi Gazete, RG 20 Şubat 2015 Tarihli ve 29273 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   KANUNLAR 6591     Türkiye Cumhuriyeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150220-1.htm) 6593     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (http
 • 19 Şubat 2015 Tarihli ve 29272 Sayılı Resmi Gazete, RG - 19 Şubat 2015 Tarihli ve 29272 Sayılı Resmi Gazete, RG 19 Şubat 2015 Tarihli ve 29272 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2015/7248   8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150219-1.htm) 2015/7258   Gıda, Tarım ve Hayvancılı
 • 18 Şubat 2015 Tarihli ve 29271 Sayılı Resmi Gazete, RG - 18 Şubat 2015 Tarihli ve 29271 Sayılı Resmi Gazete, RG 18 Şubat 2015 Tarihli ve 29271 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   KANUN 6592     Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150218-1.htm)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/7252    İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150218-2.htm) 2015/7272    Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrol
 • 17 Şubat 2015 Tarihli ve 29270 Sayılı Resmi Gazete, RG - 17 Şubat 2015 Tarihli ve 29270 Sayılı Resmi Gazete, RG 17 Şubat 2015 Tarihli ve 29270 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   KANUN 6589      Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150217-1.htm)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2015/7242    Resmi İstatistik Programı (2012-2016)’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150217-2.
 • 16 Şubat 2015 Tarihli ve 29269 Sayılı Resmi Gazete, RG - 16 Şubat 2015 Tarihli ve 29269 Sayılı Resmi Gazete, RG 16 Şubat 2015 Tarihli ve 29269 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Türkiye İş Kurumu Hukuk Müşavirliği ile Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150216-1.htm) —  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Osmanlı-Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150216-2.htm) —  İzmir Üniversitesi Ön
 • 15 Şubat 2015 Tarihli ve 29268 Sayılı Resmi Gazete, RG - 15 Şubat 2015 Tarihli ve 29268 Sayılı Resmi Gazete, RG 15 Şubat 2015 Tarihli ve 29268 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150215-1.htm) —  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/e
 • 14 Şubat 2015 Tarihli ve 29267 Sayılı Resmi Gazete, RG - 14 Şubat 2015 Tarihli ve 29267 Sayılı Resmi Gazete, RG 14 Şubat 2015 Tarihli ve 29267 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2015/7215    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150214-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.go
 • 13 Şubat 2015 Tarihli ve 29266 Sayılı Resmi Gazete, RG - 13 Şubat 2015 Tarihli ve 29266 Sayılı Resmi Gazete, RG 13 Şubat 2015 Tarihli ve 29266 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2015/7170   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2014-2017 Yıllarına İlişkin Kültürel, Eğitsel, Bilimsel, Gençlik ve Spor Alanlarında Değişim Programının Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150213-1.htm)   TEBLİĞLER —   Bilgisayarlar ve Bilgisayar Sunu
 • 12 Şubat 2015 Tarihli ve 29265 Sayılı Resmi Gazete, RG - 12 Şubat 2015 Tarihli ve 29265 Sayılı Resmi Gazete, RG 12 Şubat 2015 Tarihli ve 29265 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2015/7171    Türkiye-Azerbaycan Uluslararası Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150212-1.htm) 2015/7172   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması  Hakkında Ka
 • 11 Şubat 2015 Tarihli ve 29264 Sayılı Resmi Gazete, RG - 11 Şubat 2015 Tarihli ve 29264 Sayılı Resmi Gazete, RG 11 Şubat 2015 Tarihli ve 29264 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2015/7162    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Üzerine Uygulama Programı 2014-2017’nin Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150211-1.htm) 2015/7166    Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni Çer
 • 10 Şubat 2015 Tarihli ve 29263 Sayılı Resmi Gazete, RG - 10 Şubat 2015 Tarihli ve 29263 Sayılı Resmi Gazete, RG 10 Şubat 2015 Tarihli ve 29263 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI SÖZLEŞME 2015/7230  Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün İlişik Beyan ile Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150210-1.htm)   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Avrupa Birliği Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (
 • 9 Şubat 2015 Tarihli ve 29262 Sayılı Resmi Gazete, RG - 9 Şubat 2015 Tarihli ve 29262 Sayılı Resmi Gazete, RG 9 Şubat 2015 Tarihli ve 29262 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI SÖZLEŞME 2015/7213    4/12/2014 Tarihli ve 6580 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150209-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve
 • 8 Şubat 2015 Tarihli ve 29261 Sayılı Resmi Gazete, RG - 8 Şubat 2015 Tarihli ve 29261 Sayılı Resmi Gazete, RG 8 Şubat 2015 Tarihli ve 29261 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/7152   Ankara İli, Polatlı ve Haymana İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın “Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı” Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150208-1.htm) 2015/7199   Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Belirlenmesi Hakkında Karar (http://www.re
 • 7 Şubat 2015 Tarihli ve 29260 Sayılı Resmi Gazete, RG - 7 Şubat 2015 Tarihli ve 29260 Sayılı Resmi Gazete, RG 7 Şubat 2015 Tarihli ve 29260 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2014/7100   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150207-1.htm)   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2015/7175   Boş Bulunan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Üyeliğine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Öme
 • 6 Şubat 2015 Tarihli ve 29259 Sayılı Resmi Gazete, RG - 6 Şubat 2015 Tarihli ve 29259 Sayılı Resmi Gazete, RG 6 Şubat 2015 Tarihli ve 29259 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   KANUN 6590   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Ulusal Komisyon Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150206-1.htm)   TBMM KARARI 1082   Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; Korsanlık/Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun Eyleml
 • 5 Şubat 2015 Tarihli ve 29258 Sayılı Resmi Gazete, RG - 5 Şubat 2015 Tarihli ve 29258 Sayılı Resmi Gazete, RG 5 Şubat 2015 Tarihli ve 29258 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2014/7085    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150205-1.htm) 2015/7189    Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Gümrük Mevzuatının Doğru Bir Şekilde Uygulanması
 • 4 Şubat 2015 Tarihli ve 29257 Sayılı Resmi Gazete, RG - 4 Şubat 2015 Tarihli ve 29257 Sayılı Resmi Gazete, RG 4 Şubat 2015 Tarihli ve 29257 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2014/7084   Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükûmeti Arasında Askeri Sağlık Hizmetleri Personeli İçin Karşılıklı Eğitim Programı Hakkında Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150204-1.htm) 2014/7116   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikis

İnternet Sitemizi Bugün: 4 Dün: 12 Bu Ay: 43 Toplam: 4937 kişi ziyaret etti

9 ziyaretçi ve Sıfır kullanıcı çevrimiçi