RESMİ GAZETE

 • 27 Nisan 2015 Tarihli ve 29339 Sayılı Resmi Gazete, RG - 27 Nisan 2015 Tarihli ve 29339 Sayılı Resmi Gazete, RG 27 Nisan 2015 Tarihli ve 29339 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150427-1.htm)   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Dışişleri Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www
 • 26 Nisan 2015 Tarihli ve 29338 Sayılı Resmi Gazete, RG - 26 Nisan 2015 Tarihli ve 29338 Sayılı Resmi Gazete, RG 26 Nisan 2015 Tarihli ve 29338 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2015/7424  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150426-1.htm) 2015/7459 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Enerji Bakanlığı A
 • 25 Nisan 2015 Tarihli ve 29337 Sayılı Resmi Gazete, RG - 25 Nisan 2015 Tarihli ve 29337 Sayılı Resmi Gazete, RG 25 Nisan 2015 Tarihli ve 29337 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2015/7460  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150425-1.htm)   BAKANLAR KURULU KARARI 2015/7430 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (http://www.resm
 • 24 Nisan 2015 Tarihli ve 29336 Sayılı Resmi Gazete, RG - 24 Nisan 2015 Tarihli ve 29336 Sayılı Resmi Gazete, RG 24 Nisan 2015 Tarihli ve 29336 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI SÖZLEŞME 2015/7533   Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Sözleşmesinde Değişiklik’in Beyanla Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150424-1.htm)   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2015/7415    Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Karadağ Karapara Akl
 • 23 Nisan 2015 Tarihli ve 29335 Sayılı Resmi Gazete, RG - 23 Nisan 2015 Tarihli ve 29335 Sayılı Resmi Gazete, RG 23 Nisan 2015 Tarihli ve 29335 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   KANUNLAR 6640     Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150423-1.htm) 6641     Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150423-2.htm) 6645     İş Sa
 • 22 Nisan 2015 Tarihli ve 29334 Sayılı Resmi Gazete, RG - 22 Nisan 2015 Tarihli ve 29334 Sayılı Resmi Gazete, RG 22 Nisan 2015 Tarihli ve 29334 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   KANUNLAR 6646    Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Merkez Anlaşmasının Ekinde Değişiklik Yapılmasına ve KEİ Merkezinin Kalıcı Olarak Taşınmasının Usullerine İlişkin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (http://www.resmigazete.go
 • 21 Nisan 2015 Tarihli ve 29333 Sayılı Resmi Gazete, RG - 21 Nisan 2015 Tarihli ve 29333 Sayılı Resmi Gazete, RG 21 Nisan 2015 Tarihli ve 29333 Sayılı Resmi Gazete, RG ÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİK —  Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150421-1.htm)   TEBLİĞLER —  Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150421-2.htm) —  Sosyal Güvenli
 • 20 Nisan 2015 Tarihli ve 29332 Sayılı Resmi Gazete, RG - 20 Nisan 2015 Tarihli ve 29332 Sayılı Resmi Gazete, RG 20 Nisan 2015 Tarihli ve 29332 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER —   Düzce Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150420-1.htm) —   Karabük Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150420-2.htm) —   Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Ö
 • 19 Nisan 2015 Tarihli ve 29331 Sayılı Resmi Gazete, RG - 19 Nisan 2015 Tarihli ve 29331 Sayılı Resmi Gazete, RG 19 Nisan 2015 Tarihli ve 29331 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER ––  Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150419-1.htm) —   Başkent Üniversitesi Ord.Prof. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150419-2.htm) —   Gazi Ünive
 • 18 Nisan 2015 Tarihli ve 29330 Sayılı Resmi Gazete, RG - 18 Nisan 2015 Tarihli ve 29330 Sayılı Resmi Gazete, RG —  Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150418-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  İstanbul Aydın Üniversitesi Çevre ve İnsan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150418-2.htm) ––  İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmet Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetme
 • 17 Nisan 2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete, RG - 17 Nisan 2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete, RG 17 Nisan 2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI —  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 8/4/2015 Tarihli ve 384 Sayılı Kararı (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150417-1.htm) —  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 8/4/2015 Tarihli ve 387 Sayılı Kararı (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150417-2.htm)  
 • 16 Nisan 2015 Tarihli ve 29328 Sayılı Resmi Gazete, RG - 16 Nisan 2015 Tarihli ve 29328 Sayılı Resmi Gazete, RG 16 Nisan 2015 Tarihli ve 29328 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2015/7490    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İ
 • 15 Nisan 2015 Tarihli ve 29327 Sayılı Resmi Gazete, RG - 15 Nisan 2015 Tarihli ve 29327 Sayılı Resmi Gazete, RG 15 Nisan 2015 Tarihli ve 29327 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   KANUN 6639     Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150415-1.htm)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —   Cumhurbaşkanlığına, 15-16 Nisan 2015 Tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI, Daha Sonra ise T
 • 14 Nisan 2015 Tarihli ve 29326 Sayılı Resmi Gazete, RG - 14 Nisan 2015 Tarihli ve 29326 Sayılı Resmi Gazete, RG 14 Nisan 2015 Tarihli ve 29326 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Adnan Menderes Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150414-1.htm) —  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Oğuz-Türkmen Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150414-2.htm) —  Çankaya Üniversite
 • 12 Nisan 2015 Tarihli ve 29324 Sayılı Resmi Gazete, RG - 12 Nisan 2015 Tarihli ve 29324 Sayılı Resmi Gazete, RG 12 Nisan 2015 Tarihli ve 29324 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150412-1.htm) —  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://w
 • 13 Nisan 2015 Tarihli ve 29325 Sayılı Resmi Gazete, RG - 13 Nisan 2015 Tarihli ve 29325 Sayılı Resmi Gazete, RG 13 Nisan 2015 Tarihli ve 29325 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Erciyes Üniversitesi Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150413-1.htm) —  Fatih Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150413-2.htm) —  Piri Reis Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yön
 • 11 Nisan 2015 Tarihli ve 29323 Sayılı Resmi Gazete, RG - 11 Nisan 2015 Tarihli ve 29323 Sayılı Resmi Gazete, RG 11 Nisan 2015 Tarihli ve 29323 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   KANUNLAR 6643   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150411-1.htm) 6644   Yargıtay Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr
 • 10 Nisan 2015 Tarihli ve 29322 Sayılı Resmi Gazete, RG - 10 Nisan 2015 Tarihli ve 29322 Sayılı Resmi Gazete, RG 10 Nisan 2015 Tarihli ve 29322 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   KANUN 6642   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesine Dair İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (
 • 9 Nisan 2015 Tarihli ve 29321 Sayılı Resmi Gazete, RG - 9 Nisan 2015 Tarihli ve 29321 Sayılı Resmi Gazete, RG 9 Nisan 2015 Tarihli ve 29321 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150409-1.htm) —  Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile Kanun Kapsamındaki Toksik Kimyasal Maddeler ve Prekürsörleri ile Farklı Kimyasa
 • 8 Nisan 2015 Tarihli ve 29320 Sayılı Resmi Gazete, RG - 8 Nisan 2015 Tarihli ve 29320 Sayılı Resmi Gazete, RG 8 Nisan 2015 Tarihli ve 29320 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2015/7495   2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150408-13.htm) 2015/7496   Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150408-14.htm) 2015/7497   Fındık Üreticilerine Alan
 • 7 Nisan 2015 Tarihli ve 29319 Sayılı Resmi Gazete, RG - 7 Nisan 2015 Tarihli ve 29319 Sayılı Resmi Gazete, RG 7 Nisan 2015 Tarihli ve 29319 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   KANUN 6637  Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150407-19.htm)   TBMM KARARLARI 1085  İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150407-1.htm) 1086  Kad
 • 6 Nisan 2015 Tarihli ve 29318 Sayılı Resmi Gazete, RG - 6 Nisan 2015 Tarihli ve 29318 Sayılı Resmi Gazete, RG 6 Nisan 2015 Tarihli ve 29318 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2015/7368   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kayıtlı Posta, On-Line Havale ve Tahsilat Hizmetlerinin Geliştirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150406-1.htm) 2015/7369   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekvator Gine
 • 5 Nisan 2015 Tarihli ve 29317 Sayılı Resmi Gazete, RG - 5 Nisan 2015 Tarihli ve 29317 Sayılı Resmi Gazete, RG 5 Nisan 2015 Tarihli ve 29317 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2015/7374    Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150405-1.htm) 2015/7377   154 kV (Ceyhan II TM-Osmaniye TM Enerji İletim Hattı) Brş.N-DDY Günyazı TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdü
 • 4 Nisan 2015 Tarihli ve 29316 Sayılı Resmi Gazete, RG - 4 Nisan 2015 Tarihli ve 29316 Sayılı Resmi Gazete, RG 6638   Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150404-26.pdf)   TBMM KARARLARI 1088   Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.t
 • 3 Nisan 2015 Tarihli ve 29315 Sayılı Resmi Gazete, RG - 3 Nisan 2015 Tarihli ve 29315 Sayılı Resmi Gazete, RG 3 Nisan 2015 Tarihli ve 29315 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —   Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150403-12.htm) —   Avrupa Birliği Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150403-13.htm)
 • 2 Nisan 2015 Tarihli ve 29314 Sayılı Resmi Gazete, RG - 2 Nisan 2015 Tarihli ve 29314 Sayılı Resmi Gazete, RG 2 Nisan 2015 Tarihli ve 29314 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150402-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  Atık Yönetimi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150402-2.htm) —  Belediye ve Bağlı Kuruluşları i
 • 1 Nisan 2015 Tarihli ve 29313 Sayılı Resmi Gazete, RG - 1 Nisan 2015 Tarihli ve 29313 Sayılı Resmi Gazete, RG 1 Nisan 2015 Tarihli ve 29313 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Kenan İPEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150401-1.htm)   ATAMA KARARI —  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150401-2.htm)   YÖNETMELİKLER —  Hayat Grubu Sigo
 • 31 Mart 2015 Tarihli ve 29312 Sayılı Resmi Gazete, RG - 31 Mart 2015 Tarihli ve 29312 Sayılı Resmi Gazete, RG 31 Mart 2015 Tarihli ve 29312 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2015/7470   5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150331-1.htm)   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Kalkınma Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet Etmesine Da
 • 30 Mart 2015 Tarihli ve 29311 Sayılı Resmi Gazete, RG - 30 Mart 2015 Tarihli ve 29311 Sayılı Resmi Gazete, RG 30 Mart 2015 Tarihli ve 29311 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150330-1.htm)   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http
 • 29 Mart 2015 Tarihli ve 29310 Sayılı Resmi Gazete, RG - 29 Mart 2015 Tarihli ve 29310 Sayılı Resmi Gazete, RG 29 Mart 2015 Tarihli ve 29310 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER ––  Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150329-1.htm) —  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözlükbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150329-2.htm) —  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yöne

İnternet Sitemizi Bugün: 2 Dün: 28 Bu Ay: 242 Toplam: 5484 kişi ziyaret etti

1 ziyaretçi ve Sıfır kullanıcı çevrimiçi