RESMİ GAZETE

 • 27 Ocak 2015 Tarihli ve 29249 Sayılı Resmi Gazete, RG - 27 Ocak 2015 Tarihli ve 29249 Sayılı Resmi Gazete, RG 27 Ocak 2015 Tarihli ve 29249 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’a, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150127-1.htm) —  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler
 • 26 Ocak 2015 Tarihli ve 29248 Sayılı Resmi Gazete, RG - 26 Ocak 2015 Tarihli ve 29248 Sayılı Resmi Gazete, RG 26 Ocak 2015 Tarihli ve 29248 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150126-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  Çankırı Karatekin Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://w
 • 25 Ocak 2015 Tarihli ve 29247 Sayılı Resmi Gazete, RG - 25 Ocak 2015 Tarihli ve 29247 Sayılı Resmi Gazete, RG 25 Ocak 2015 Tarihli ve 29247 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Bahçeşehir Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150125-1.htm) —  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150125-2
 • 24 Ocak 2015 Tarihli ve 29246 Sayılı Resmi Gazete, RG - 24 Ocak 2015 Tarihli ve 29246 Sayılı Resmi Gazete, RG 24 Ocak 2015 Tarihli ve 29246 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Koruyucu Aile Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150124-1.htm) —  Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150124-2.htm) —  Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında Yapılaşmanın ve Yapıların Kullanımının Denetimi ile Kültür v
 • 23 Ocak 2015 Tarihli ve 29245 Sayılı Resmi Gazete, RG - 23 Ocak 2015 Tarihli ve 29245 Sayılı Resmi Gazete, RG 23 Ocak 2015 Tarihli ve 29245 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150123-1.htm) —  Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150123-2.htm) —  Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve
 • 22 Ocak 2015 Tarihli ve 29244 Sayılı Resmi Gazete, RG - 22 Ocak 2015 Tarihli ve 29244 Sayılı Resmi Gazete, RG 22 Ocak 2015 Tarihli ve 29244 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2014/7201 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150122-1.htm)   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesin
 • 21 Ocak 2015 Tarihli ve 29243 Sayılı Resmi Gazete, RG - 21 Ocak 2015 Tarihli ve 29243 Sayılı Resmi Gazete, RG 21 Ocak 2015 Tarihli ve 29243 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARLARI 1080      Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150121-1.htm) 1081     Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıy
 • 20 Ocak 2015 Tarihli ve 29242 Sayılı Resmi Gazete, RG - 20 Ocak 2015 Tarihli ve 29242 Sayılı Resmi Gazete, RG 20 Ocak 2015 Tarihli ve 29242 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Kültür ve Turizm Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150120-1.htm) —  Avrupa Birliği Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/201
 • 19 Ocak 2015 Tarihli ve 29241 Sayılı Resmi Gazete, RG - 19 Ocak 2015 Tarihli ve 29241 Sayılı Resmi Gazete, RG 19 Ocak 2015 Tarihli ve 29241 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150119-1.htm) —  İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2
 • 18 Ocak 2015 Tarihli ve 29240 Sayılı Resmi Gazete, RG - 18 Ocak 2015 Tarihli ve 29240 Sayılı Resmi Gazete, RG 18 Ocak 2015 Tarihli ve 29240 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150118-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yap
 • 17 Ocak 2015 Tarihli ve 29239 Sayılı Resmi Gazete, RG - 17 Ocak 2015 Tarihli ve 29239 Sayılı Resmi Gazete, RG 17 Ocak 2015 Tarihli ve 29239 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2014/7069    Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150117-1.htm)   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Dışişle
 • 16 Ocak 2015 Tarihli ve 29238 Sayılı Resmi Gazete, RG - 16 Ocak 2015 Tarihli ve 29238 Sayılı Resmi Gazete, RG 16 Ocak 2015 Tarihli ve 29238 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2015/7180    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İli
 • 15 Ocak 2015 Tarihli ve 29237 Sayılı Resmi Gazete, RG - 15 Ocak 2015 Tarihli ve 29237 Sayılı Resmi Gazete, RG 15 Ocak 2015 Tarihli ve 29237 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150115-7.htm)   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Avrupa Birliği Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20
 • 14 Ocak 2015 Tarihli ve 29236 Sayılı Resmi Gazete, RG - 14 Ocak 2015 Tarihli ve 29236 Sayılı Resmi Gazete, RG 14 Ocak 2015 Tarihli ve 29236 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2015/7157      Karaman İli, Ermenek İlçesinde Meydana Gelen Maden Kazası Nedeniyle İşleri Zarar Gören Esnaf ve Sanatkârların Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine Bağlı Bölge Birliklerine Ortak Olan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooper
 • 13 Ocak 2015 Tarihli ve 29235 Sayılı Resmi Gazete, RG - 13 Ocak 2015 Tarihli ve 29235 Sayılı Resmi Gazete, RG 13 Ocak 2015 Tarihli ve 29235 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150113-13.htm) —  Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150113-14.ht
 • 12 Ocak 2015 Tarihli ve 29234 Sayılı Resmi Gazete, RG - 12 Ocak 2015 Tarihli ve 29234 Sayılı Resmi Gazete, RG 12 Ocak 2015 Tarihli ve 29234 Sayılı Resmi Gazete, RG   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü-Abay Almatı Devlet Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150112-1.htm) —  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Alüminyum Araştırma ve Uygulama Merkezi (GYTE-AAUM) Kuruluş ve İşleyiş
 • 11 Ocak 2015 Tarihli ve 29233 Sayılı Resmi Gazete, RG - 11 Ocak 2015 Tarihli ve 29233 Sayılı Resmi Gazete, RG 11 Ocak 2015 Tarihli ve 29233 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150111-1.htm)   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskile
 • 10 Ocak 2015 Tarihli ve 29232 Sayılı Resmi Gazete, RG - 10 Ocak 2015 Tarihli ve 29232 Sayılı Resmi Gazete, RG 10 Ocak 2015 Tarihli ve 29232 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARI 1079     Türk Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının NATO’nun Afganistan’da İcra Edeceği Kararlı Destek Misyonu ve Devamı Kapsamında Yurt Dışına Gönderilmesi, Aynı Amaçlara Yönelik Olmak Üzere Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Anılan Misyon’a Katılmak İçin Ülkemiz Üzerinden Afganistan’a İntikali ile Geri İntikali Kapsamında Türkiye’de Bulunması ve Bunlara İmkân Sağlay
 • 9 Ocak 2015 Tarihli ve 29231 Sayılı Resmi Gazete, RG - 9 Ocak 2015 Tarihli ve 29231 Sayılı Resmi Gazete, RG 9 Ocak 2015 Tarihli ve 29231 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/7009    Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda Boş Bulunan Adalet Bakanlığı Temsilciliğinde, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Basri BAĞCI’nın Görevlendirilmesine Dair Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150109-1.htm) 2014/7129    Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarına Ait Bazı Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hak
 • 8 Ocak 2015 Tarihli ve 29230 Sayılı Resmi Gazete, RG - 8 Ocak 2015 Tarihli ve 29230 Sayılı Resmi Gazete, RG 8 Ocak 2015 Tarihli ve 29230 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2014/7151      Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişk
 • 7 Ocak 2015 Tarihli ve 29229 Sayılı Resmi Gazete, RG - 7 Ocak 2015 Tarihli ve 29229 Sayılı Resmi Gazete, RG 7 Ocak 2015 Tarihli ve 29229 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Dışişleri Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150107-1.htm) —  Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150107-2.htm)   HÂKİMLER VE SAVCI
 • 6 Ocak 2015 Tarihli ve 29228 Sayılı Resmi Gazete, RG - 6 Ocak 2015 Tarihli ve 29228 Sayılı Resmi Gazete, RG 6 Ocak 2015 Tarihli ve 29228 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR —  Tokat İli Almus İlçesi Görümlü Beldesinin İsminin “Akarçay Görümlü” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150106-1.htm)   YÖNETMELİK —  Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150106-2.htm)  
 • 5 Ocak 2015 Tarihli ve 29227 Sayılı Resmi Gazete, RG - 5 Ocak 2015 Tarihli ve 29227 Sayılı Resmi Gazete, RG 5 Ocak 2015 Tarihli ve 29227 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Sinop Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150105-1.htm) —  Sinop Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150105-2.htm) —  Sinop Ü
 • 4 Ocak 2015 Tarihli ve 29226 Sayılı Resmi Gazete, RG - 4 Ocak 2015 Tarihli ve 29226 Sayılı Resmi Gazete, RG 4 Ocak 2015 Tarihli ve 29226 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —   Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150104-1.htm) —  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskil
 • 3 Ocak 2015 Tarihli ve 29225 Sayılı Resmi Gazete, RG - 3 Ocak 2015 Tarihli ve 29225 Sayılı Resmi Gazete, RG 3 Ocak 2015 Tarihli ve 29225 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150103-1.htm) —  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.g
 • 2 Ocak 2015 Tarihli ve 29224 Sayılı Resmi Gazete, RG - 2 Ocak 2015 Tarihli ve 29224 Sayılı Resmi Gazete, RG 2 Ocak 2015 Tarihli ve 29224 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150102-1.htm) —  Koç Üniversitesi Kuluçka ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150102-2.htm)   İLÂNLAR
 • 31 Aralık 2014 Tarihli ve 29222 Sayılı Resmi Gazete, RG - 31 Aralık 2014 Tarihli ve 29222 Sayılı Resmi Gazete, RG 31 Aralık 2014 Tarihli ve 29222 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Hazine Garantili Yükümlülüklerin Üstlenilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141231-1.htm) —  Risk Hesabı ile İlgili Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141231-2.htm) —  Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devri
 • 30 Aralık 2014 Tarihli ve 29221 Sayılı Resmi Gazete, RG - 30 Aralık 2014 Tarihli ve 29221 Sayılı Resmi Gazete, RG 30 Aralık 2014 Tarihli ve 29221 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına  İlişkin Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141230-1.htm) —  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141230
 • 29 Aralık 2014 Tarihli ve 29220 Sayılı Resmi Gazete, RG - 29 Aralık 2014 Tarihli ve 29220 Sayılı Resmi Gazete, RG 29 Aralık 2014 Tarihli ve 29220 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Acıbadem Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141229-1.htm) —  Hacettepe Üniversitesi Tıp Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141229-2.htm) —  İstanbul Bilim Üniversitesi Ön Lisa
 • 28 Aralık 2014 Tarihli ve 29219 Sayılı Resmi Gazete, RG - 28 Aralık 2014 Tarihli ve 29219 Sayılı Resmi Gazete, RG 28 Aralık 2014 Tarihli ve 29219 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141228-1.htm) —  Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönet

İnternet Sitemizi Bugün: 5 Dün: 9 Bu Ay: 269 Toplam: 4583 kişi ziyaret etti

1 ziyaretçi ve Sıfır kullanıcı çevrimiçi