RESMİ GAZETE

 • 29 Temmuz 2015 Tarihli ve 29429 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 29 Temmuz 2015 Tarihli ve 29429 Sayılı Resmi Gazete, RG, 29 Temmuz 2015 Tarihli ve 29429 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Kenan İPEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150729-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  İlkyardım Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150729-2.htm) —  Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Alım ve Satım Yönetmeliğind
 • 28 Temmuz 2015 Tarihli ve 29428 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 28 Temmuz 2015 Tarihli ve 29428 Sayılı Resmi Gazete, RG, 28 Temmuz 2015 Tarihli ve 29428 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —   Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150728-1.htm)   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —   Ekonomi Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.r
 • 27 Temmuz 2015 Tarihli ve 29427 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 27 Temmuz 2015 Tarihli ve 29427 Sayılı Resmi Gazete, RG, 27 Temmuz 2015 Tarihli ve 29427 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150727-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150727-2.htm) —  Batman Üniversitesi
 • 26 Temmuz 2015 Tarihli ve 29426 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 26 Temmuz 2015 Tarihli ve 29426 Sayılı Resmi Gazete, RG, 26 Temmuz 2015 Tarihli ve 29426 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150726-1.htm) —  Avrupa Birliği Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/
 • 25 Temmuz 2015 Tarihli ve 29425 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 25 Temmuz 2015 Tarihli ve 29425 Sayılı Resmi Gazete, RG, 25 Temmuz 2015 Tarihli ve 29425 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2015/7917     4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150725-1.htm)   ATAMA KARARLARI —   Orman ve Su İşleri Bakanlığına Ait Atama Kararları (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2
 • 24 Temmuz 2015 Tarihli ve 29424 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 24 Temmuz 2015 Tarihli ve 29424 Sayılı Resmi Gazete, RG, 24 Temmuz 2015 Tarihli ve 29424 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2015/7755   Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150724-24.htm) 2015/7879   Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılmas
 • 23 Temmuz 2015 Tarihli ve 29423 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 23 Temmuz 2015 Tarihli ve 29423 Sayılı Resmi Gazete, RG, 23 Temmuz 2015 Tarihli ve 29423 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150723-1.htm) —  Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150723-2.htm) —  Yükseköğretim Kalite Güvences
 • 22 Temmuz 2015 Tarihli ve 29422 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 22 Temmuz 2015 Tarihli ve 29422 Sayılı Resmi Gazete, RG, 22 Temmuz 2015 Tarihli ve 29422 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150722-1.htm) —  Bahçeşehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150722-2.htm) —  Düzce Üniversitesi Sağlık Uygul
 • 21 Temmuz 2015 Tarihli ve 29421 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 21 Temmuz 2015 Tarihli ve 29421 Sayılı Resmi Gazete, RG, 21 Temmuz 2015 Tarihli ve 29421 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARLARI 1096   Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150721-1.htm) 1097   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150721-2.htm)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  İstanbul Gelişim Üniversitesi L
 • 20 Temmuz 2015 Tarihli ve 29420 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 20 Temmuz 2015 Tarihli ve 29420 Sayılı Resmi Gazete, RG, 20 Temmuz 2015 Tarihli ve 29420 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Mehmet Naci BOSTANCI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150720-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  Adnan Menderes Üniversitesi Sanat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADUSAM) Yönetmeliği (http://www.resmigazete.g
 • 16 Temmuz 2015 Tarihli ve 29418 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 16 Temmuz 2015 Tarihli ve 29418 Sayılı Resmi Gazete, RG, 16 Temmuz 2015 Tarihli ve 29418 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150716-1.htm) —  Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150716-2.htm) — 
 • 15 Temmuz 2015 Tarihli ve 29417 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 15 Temmuz 2015 Tarihli ve 29417 Sayılı Resmi Gazete, RG, 15 Temmuz 2015 Tarihli ve 29417 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2015/7855     Türkiye Cumhuriyeti ile Kamboçya Krallığı Arasında Karma Ekonomik Komisyon Birinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150715-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulu
 • 14 Temmuz 2015 Tarihli ve 29416 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 14 Temmuz 2015 Tarihli ve 29416 Sayılı Resmi Gazete, RG, 14 Temmuz 2015 Tarihli ve 29416 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARI 1095   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150714-1.htm)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2015/7784   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Bilim ve Eğitim Alanlarında İşbirliğine Yönelik Mu
 • 13 Temmuz 2015 Tarihli ve 29415 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 13 Temmuz 2015 Tarihli ve 29415 Sayılı Resmi Gazete, RG, 13 Temmuz 2015 Tarihli ve 29415 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER ––  Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150713-1.htm) —  Cumhuriyet Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150713-2.htm) ––  Çankaya Üniver
 • 12 Temmuz 2015 Tarihli ve 29414 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 12 Temmuz 2015 Tarihli ve 29414 Sayılı Resmi Gazete, RG, 12 Temmuz 2015 Tarihli ve 29414 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2015/7786   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Ulusal Komisyon Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150712-1.htm) 2015/7789   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Pro
 • 11 Temmuz 2015 Tarihli ve 29413 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 11 Temmuz 2015 Tarihli ve 29413 Sayılı Resmi Gazete, RG, 11 Temmuz 2015 Tarihli ve 29413 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARI 1094       Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 05.09.2015 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL Harekâtına İştirak Etmesi Hususunda Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca Hükümete İzin Verilmesine Dair Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150711-1.htm)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLA
 • 10 Temmuz 2015 Tarihli ve 29412 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 10 Temmuz 2015 Tarihli ve 29412 Sayılı Resmi Gazete, RG, 10 Temmuz 2015 Tarihli ve 29412 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2015/7745   Bazı İllerimizde Tesis Edilecek Santraller ile Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150710-1.htm) 2015/7747    Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakk
 • 9 Temmuz 2015 Tarihli ve 29411 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 9 Temmuz 2015 Tarihli ve 29411 Sayılı Resmi Gazete, RG, 9 Temmuz 2015 Tarihli ve 29411 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2015/7805    Batı Afrika’da Ortaya Çıkan Ebola Virüsü Salgını ile Mücadele Amacıyla Afrika Birliği Çatısı Altında Oluşturulan Ebola Salgınına Destek Misyonu (ASEOWA) İçin Ülkemizce Afrika Birliği’ne 1.000.000.- ABD Doları Tutarında Nakdi Hibe Verilmesine İlişkin 13 Nisan 2015 Tarihinde Addis Ababa’da İmzalanan Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi
 • 8 Temmuz 2015 Tarihli ve 29410 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 8 Temmuz 2015 Tarihli ve 29410 Sayılı Resmi Gazete, RG, 8 Temmuz 2015 Tarihli ve 29410 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   TÜZÜK 2015/7911    Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150708-1.htm)   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2015/7769   Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Adının Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Ha
 • 7 Temmuz 2015 Tarihli ve 29409 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 7 Temmuz 2015 Tarihli ve 29409 Sayılı Resmi Gazete, RG, 7 Temmuz 2015 Tarihli ve 29409 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2015/7751   Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150707-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  Boğaziçi Üniversitesi Lisans Programlarına Yatay Geçiş Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150707-2.htm) ––  Sakarya Üniv
 • 6 Temmuz 2015 Tarihli ve 29408 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 6 Temmuz 2015 Tarihli ve 29408 Sayılı Resmi Gazete, RG, 6 Temmuz 2015 Tarihli ve 29408 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150706-1.htm) —  Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www
 • 5 Temmuz 2015 Tarihli ve 29407 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 5 Temmuz 2015 Tarihli ve 29407 Sayılı Resmi Gazete, RG, 5 Temmuz 2015 Tarihli ve 29407 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2015/7586        Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150605-1.htm) 2015/7637        Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Arasın
 • 4 Temmuz 2015 Tarihli ve 29406 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 4 Temmuz 2015 Tarihli ve 29406 Sayılı Resmi Gazete, RG, 4 Temmuz 2015 Tarihli ve 29406 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2015/7866    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekl
 • 3 Temmuz 2015 Tarihli ve 29405 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 3 Temmuz 2015 Tarihli ve 29405 Sayılı Resmi Gazete, RG, 3 Temmuz 2015 Tarihli ve 29405 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARI 1093     Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz’ın Seçildiğine Dair Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150703-1.htm)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150703-2.htm) —  An
 • 2 Temmuz 2015 Tarihli ve 29404 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 2 Temmuz 2015 Tarihli ve 29404 Sayılı Resmi Gazete, RG, 2 Temmuz 2015 Tarihli ve 29404 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (2000/25/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150702-1.htm) —  İçişleri Bakanlığına Ait Hukuk Müşaviri ve
 • 1 Temmuz 2015 Tarihli ve 29403 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 1 Temmuz 2015 Tarihli ve 29403 Sayılı Resmi Gazete, RG, 1 Temmuz 2015 Tarihli ve 29403 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2015/7871    İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150701-15.htm)   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150701-1.htm)   ATAMA KARARLARI 2015/7731   Büyükel
 • 30 Haziran 2015 Tarihli ve 29402 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 30 Haziran 2015 Tarihli ve 29402 Sayılı Resmi Gazete, RG, 30 Haziran 2015 Tarihli ve 29402 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2015/7909   Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/201
 • 29 Haziran 2015 Tarihli ve 29401 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 29 Haziran 2015 Tarihli ve 29401 Sayılı Resmi Gazete, RG, 29 Haziran 2015 Tarihli ve 29401 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Milli Savunma Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150629-8.htm)   YÖNETMELİKLER —  İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik (http://www.re
 • 28 Haziran 2015 Tarihli ve 29400 Sayılı Resmi Gazete, RG - 28 Haziran 2015 Tarihli ve 29400 Sayılı Resmi Gazete, RG 28 Haziran 2015 Tarihli ve 29400 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2015/7872    Ulus Tarihi Kent Merkezi Kapsamında Bulunan Bazı Alanların Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilmesi Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150628-8.htm)   ATAMA KARARI —  İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150628-9.pdf)   YÖNETMELİKLER —  Ba
 • 27 Haziran 2015 Tarihli ve 29399 Sayılı Resmi Gazete, RG - 27 Haziran 2015 Tarihli ve 29399 Sayılı Resmi Gazete, RG 27 Haziran 2015 Tarihli ve 29399 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARI 1092   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150627-1.htm)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150627-2.htm) —  Türk Patent Enstitüsü

İnternet Sitemizi Bugün: 17 Dün: 19 Bu Ay: 217 Toplam: 6100 kişi ziyaret etti

1 ziyaretçi ve Sıfır kullanıcı çevrimiçi