RESMİ GAZETE

 • 6 Şubat 2016 Tarihli ve 29616 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 6 Şubat 2016 Tarihli ve 29616 Sayılı Resmi Gazete, RG, 6 Şubat 2016 Tarihli ve 29616 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   TEBLİĞLER —  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tebliğ (No: 2016/1) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160206-1.htm) —  2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160206-2.htm) —  Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 43) (Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme)’nde D
 • 5 Şubat 2016 Tarihli ve 29615 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 5 Şubat 2016 Tarihli ve 29615 Sayılı Resmi Gazete, RG, 5 Şubat 2016 Tarihli ve 29615 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160205-1.pdf)   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Avrupa Birliği Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/es
 • 4 Şubat 2016 Tarihli ve 29614 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 4 Şubat 2016 Tarihli ve 29614 Sayılı Resmi Gazete, RG, 4 Şubat 2016 Tarihli ve 29614 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER ––  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160204-1.htm) —  Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160204-2.htm) —  Atılım
 • 3 Şubat 2016 Tarihli ve 29613 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 3 Şubat 2016 Tarihli ve 29613 Sayılı Resmi Gazete, RG, 3 Şubat 2016 Tarihli ve 29613 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   TEBLİĞLER ––  TCS Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2014/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2016/1) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160203-1.htm) —  2015 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi (http://www
 • 2 Şubat 2016 Tarihli ve 29612 Sayılı Resmî Gazete - 2 Şubat 2016 Tarihli ve 29612 Sayılı Resmî Gazete 2 Şubat 2016 Tarihli ve 29612 Sayılı Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Avrupa Birliği Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160202-1.pdf)   HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI —  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160202-2.pdf)  
 • 1 Şubat 2016 Tarihli ve 29611 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 1 Şubat 2016 Tarihli ve 29611 Sayılı Resmi Gazete, RG, 1 Şubat 2016 Tarihli ve 29610 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160201-1.htm) ––  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigaze
 • 31 Ocak 2016 Tarihli ve 29610 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 31 Ocak 2016 Tarihli ve 29610 Sayılı Resmi Gazete, RG, 31 Ocak 2016 Tarihli ve 29610 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160131-1.htm) ––  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmel
 • 30 Ocak 2016 Tarihli ve 29609 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 30 Ocak 2016 Tarihli ve 29609 Sayılı Resmi Gazete, RG, 30 Ocak 2016 Tarihli ve 29609 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail KAHRAMAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160130-1.pdf)   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’a, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www
 • 29 Ocak 2016 Tarihli ve 29608 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 29 Ocak 2016 Tarihli ve 29608 Sayılı Resmi Gazete, RG, 29 Ocak 2016 Tarihli ve 29608 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Dışişleri Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160129-1.pdf)   ATAMA KARARLARI —  Başbakan Yardımcılığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları (http://www.resmigazete.
 • 28 Ocak 2016 Tarihli ve 29607 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 28 Ocak 2016 Tarihli ve 29607 Sayılı Resmi Gazete, RG, 28 Ocak 2016 Tarihli ve 29607 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2016/8432  Polis Güvenlik Noktası Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160128-1.pdf)   YÖNETMELİKLER —  Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmi
 • 27 Ocak 2016 Tarihli ve 29606 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 27 Ocak 2016 Tarihli ve 29606 Sayılı Resmi Gazete, RG, 27 Ocak 2016 Tarihli ve 29606 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   KANUNLAR 6661    Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160127-1.pdf) 6662    Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ile Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160127-2.p
 • 26 Ocak 2016 Tarihli ve 29605 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 26 Ocak 2016 Tarihli ve 29605 Sayılı Resmi Gazete, RG, 26 Ocak 2016 Tarihli ve 29605 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARLARI ––  Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160126-1.pdf)   HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI ––  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160126-2.pdf)   YÖNETMELİKLER ––  Kozmetik
 • 25 Ocak 2016 Tarihli ve 29604 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 25 Ocak 2016 Tarihli ve 29604 Sayılı Resmi Gazete, RG, 25 Ocak 2016 Tarihli ve 29604 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Dışişleri Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160125-1.pdf)   YÖNETMELİKLER —  Gümüşhane Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.
 • 24 Ocak 2016 Tarihli ve 29603 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 24 Ocak 2016 Tarihli ve 29603 Sayılı Resmi Gazete, RG, 24 Ocak 2016 Tarihli ve 29603 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   TEBLİĞLER ––  Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/74)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/3) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160124-1.htm) ––  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 134) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler
 • 23 Ocak 2016 Tarihli ve 29602 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 23 Ocak 2016 Tarihli ve 29602 Sayılı Resmi Gazete, RG, 23 Ocak 2016 Tarihli ve 29602 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARI 1106   Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160123-1.pdf)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETM
 • 22 Ocak 2016 Tarihli ve 29601 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 22 Ocak 2016 Tarihli ve 29601 Sayılı Resmi Gazete, RG, 22 Ocak 2016 Tarihli ve 29601 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160122-1.htm) ––  Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160122-2.htm) ––  Türk Silahlı Kuvvetleri Savaş Takdirnamesi, Madalya ve Nişan Yönetme
 • 21 Ocak 2016 Tarihli ve 29600 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 21 Ocak 2016 Tarihli ve 29600 Sayılı Resmi Gazete, RG, 21 Ocak 2016 Tarihli ve 29600 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER ––  İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160121-1.htm) ––  Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/2016
 • 20 Ocak 2016 Tarihli ve 29599 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 20 Ocak 2016 Tarihli ve 29599 Sayılı Resmi Gazete, RG, 20 Ocak 2016 Tarihli ve 29599 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER ––  Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160120-1.htm) ––  Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/esk
 • 19 Ocak 2016 Tarihli ve 29598 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 19 Ocak 2016 Tarihli ve 29598 Sayılı Resmi Gazete, RG, 19 Ocak 2016 Tarihli ve 29598 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER ––  Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160119-1.htm) —  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160119-2.htm) —  Osmaniye Kor
 • 18 Ocak 2016 Tarihli ve 29597 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 18 Ocak 2016 Tarihli ve 29597 Sayılı Resmi Gazete, RG, 18 Ocak 2016 Tarihli ve 29597 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİK —  İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160118-1.htm)   TEBLİĞ —  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/
 • 17 Ocak 2016 Tarihli ve 29596 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 17 Ocak 2016 Tarihli ve 29596 Sayılı Resmi Gazete, RG, 17 Ocak 2016 Tarihli ve 29596 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160117-4.pdf)   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ ––  Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.g
 • 16 Ocak 2016 Tarihli ve 29595 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 16 Ocak 2016 Tarihli ve 29595 Sayılı Resmi Gazete, RG, 16 Ocak 2016 Tarihli ve 29595 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2015/8308   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Umuma Mahsus Pasaport Hamillerinin Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160116-1.pdf)   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağl
 • 15 Ocak 2016 Tarihli ve 29594 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 15 Ocak 2016 Tarihli ve 29594 Sayılı Resmi Gazete, RG, 15 Ocak 2016 Tarihli ve 29594 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   KANUNLAR 6659     Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yatırım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160115-19.pdf) 6660     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmas
 • 14 Ocak 2016 Tarihli ve 29593 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 14 Ocak 2016 Tarihli ve 29593 Sayılı Resmi Gazete, RG, 14 Ocak 2016 Tarihli ve 29593 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2016/8362    Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160114-1.pdf)   ATAMA KARARLARI —  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. İbrahim TAŞ’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2016/2) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01
 • 13 Ocak 2016 Tarihli ve 29592 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 13 Ocak 2016 Tarihli ve 29592 Sayılı Resmi Gazete, RG, 13 Ocak 2016 Tarihli ve 29592 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2016/8376    6/1/2016 Tarihli ve 6658 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Asya Altyapı Yatırım Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160113-7.pdf)   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2016/8370    Temsil Tazminatı Ödenmesine İlişkin Karar ile Devlet Memurlarına Ödene
 • 12 Ocak 2016 Tarihli ve 29591 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 12 Ocak 2016 Tarihli ve 29591 Sayılı Resmi Gazete, RG, 12 Ocak 2016 Tarihli ve 29591 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   KANUN 6658     Asya Altyapı Yatırım Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160112-5.pdf)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/2
 • 11 Ocak 2016 Tarihli ve 29590 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 11 Ocak 2016 Tarihli ve 29590 Sayılı Resmi Gazete, RG, 11 Ocak 2016 Tarihli ve 29590 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER — Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160111-1.htm) — Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160111-2.htm) — Bitlis Eren Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eği
 • 10 Ocak 2016 Tarihli ve 29589 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 10 Ocak 2016 Tarihli ve 29589 Sayılı Resmi Gazete, RG, 10 Ocak 2016 Tarihli ve 29589 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2015/8344  Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Arasındaki Çernobil Bağış Fonu’na İlişkin Hibe Anlaşması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160110-1.pdf)   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2015/8327  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberle
 • 9 Ocak 2016 Tarihli ve 29588 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 9 Ocak 2016 Tarihli ve 29588 Sayılı Resmi Gazete, RG, 9 Ocak 2016 Tarihli ve 29588 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   KANUNLAR 6656      Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160109-1.pdf) 6657      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.t
 • 8 Ocak 2016 Tarihli ve 29587 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 8 Ocak 2016 Tarihli ve 29587 Sayılı Resmi Gazete, RG, 8 Ocak 2016 Tarihli ve 29587 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160108-1.htm) —  Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmel

İnternet Sitemizi Bugün: 0 Dün: 11 Bu Ay: 78 Toplam: 7804 kişi ziyaret etti

3 ziyaretçi ve Sıfır kullanıcı çevrimiçi