RESMİ GAZETE

 • 1 Eylül 2014 Tarihli ve 29106 Sayılı Resmi Gazete, RG - 1 Eylül 2014 Tarihli ve 29106 Sayılı Resmi Gazete, RG 1 Eylül 2014 Tarihli ve 29106 Sayılı Resmi Gazete, RG   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140901-4.htm)   YÖNETMELİKLER —  Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resm
 • 31 Ağustos 2014 Tarihli ve 29105 Sayılı Resmi Gazete, RG - 31 Ağustos 2014 Tarihli ve 29105 Sayılı Resmi Gazete, RG 31 Ağustos 2014 Tarihli ve 29105 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140831-1.htm) —  Bayburt Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140831-2.htm)
 • 30 Ağustos 2014 Tarihli ve 29104 Sayılı Resmi Gazete, RG - 30 Ağustos 2014 Tarihli ve 29104 Sayılı Resmi Gazete, RG 30 Ağustos 2014 Tarihli ve 29104 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2014/6732    2014 Yılında Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140830-9.htm)   YÖNETMELİKLER —  Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev v
 • 29 Ağustos 2014 Tarihli ve 29103 Sayılı Resmi Gazete, RG - 29 Ağustos 2014 Tarihli ve 29103 Sayılı Resmi Gazete, RG 29 Ağustos 2014 Tarihli ve 29103 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2014/6333    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2013-2015 Yıllarına Ait Kültürel İşbirliği Programının Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140829-12.htm)   BAKANLAR KURULU KARARI 2014/6731     Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988
 • 28 Ağustos 2014 Tarihli ve 29102 Sayılı Resmi Gazete, RG - 28 Ağustos 2014 Tarihli ve 29102 Sayılı Resmi Gazete, RG 28 Ağustos 2014 Tarihli ve 29102 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI SÖZLEŞME 2014/6690    2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Çekince ile Birlikte Katılmamız Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140828-1.htm)   BAKANLAR KURULU KARARI 2014/6729    Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Şirket Kurulmasına İzin Verilmesin
 • 27 Ağustos 2014 Tarihli ve 29101 Sayılı Resmi Gazete, RG - 27 Ağustos 2014 Tarihli ve 29101 Sayılı Resmi Gazete, RG 27 Ağustos 2014 Tarihli ve 29101 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’a, Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140827-10.htm)   YÖNETMELİKLER —  Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140827-1.htm) —  Millî Eğiti
 • 26 Ağustos 2014 Tarihli ve 29100 Sayılı Resmi Gazete, RG - 26 Ağustos 2014 Tarihli ve 29100 Sayılı Resmi Gazete, RG 26 Ağustos 2014 Tarihli ve 29100 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/6716    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Bazı İl Müdürlüklerine Bağlı Olarak 43 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140826-8.htm) 2014/6722    İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (http://www.resm
 • 25 Ağustos 2014 Tarihli ve 29099 Sayılı Resmi Gazete, RG - 25 Ağustos 2014 Tarihli ve 29099 Sayılı Resmi Gazete, RG 25 Ağustos 2014 Tarihli ve 29099 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140825-1.htm) —  Hacettepe Üniversitesi Sözlük Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140825-2.htm) —  Hitit Üniversit
 • 24 Ağustos 2014 Tarihli ve 29098 Sayılı Resmi Gazete, RG - 24 Ağustos 2014 Tarihli ve 29098 Sayılı Resmi Gazete, RG 24 Ağustos 2014 Tarihli ve 29098 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2014/6721        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasın
 • 23 Ağustos 2014 Tarihli ve 29097 Sayılı Resmi Gazete, RG - 23 Ağustos 2014 Tarihli ve 29097 Sayılı Resmi Gazete, RG 23 Ağustos 2014 Tarihli ve 29097 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Şeker Depolama Kesintisi ve Prim Ödemeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140823-1.htm) —  Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140823-2.htm) —  Okul S
 • 22 Ağustos 2014 Tarihli ve 29096 Sayılı Resmi Gazete, RG - 22 Ağustos 2014 Tarihli ve 29096 Sayılı Resmi Gazete, RG —   Başbakan Yardımcılığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Ait Atama Kararları (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140822-6.htm)   YÖNETMELİKLER —  Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140822-2.htm) —  Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.
 • 21 Ağustos 2014 Tarihli ve 29095 Sayılı Resmi Gazete, RG - 21 Ağustos 2014 Tarihli ve 29095 Sayılı Resmi Gazete, RG 21 Ağustos 2014 Tarihli ve 29095 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140821-1.htm) —  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140821-2.htm) —  Astsubay Sicil Yönetmeliğind
 • 20 Ağustos 2014 Tarihli ve 29094 Sayılı Resmi Gazete, RG - 20 Ağustos 2014 Tarihli ve 29094 Sayılı Resmi Gazete, RG 20 Ağustos 2014 Tarihli ve 29094 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140820-11.htm) —  Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140820-1.htm) —  Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Ö
 • 19 Ağustos 2014 Tarihli ve 29093 Sayılı Resmi Gazete, RG - 19 Ağustos 2014 Tarihli ve 29093 Sayılı Resmi Gazete, RG 19 Ağustos 2014 Tarihli ve 29093 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140819-1.htm) —  Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma-Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (ht
 • 18 Ağustos 2014 Tarihli ve 29092 Sayılı Resmi Gazete, RG - 18 Ağustos 2014 Tarihli ve 29092 Sayılı Resmi Gazete, RG 18 Ağustos 2014 Tarihli ve 29092 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/6681   Bazı Alanların Finans Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140818-1.htm) 2014/6706   4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (http://www.resmigazet
 • 17 Ağustos 2014 Tarihli ve 29091 Sayılı Resmi Gazete, RG - 17 Ağustos 2014 Tarihli ve 29091 Sayılı Resmi Gazete, RG 17 Ağustos 2014 Tarihli ve 29091 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARLARI 2014/6713   Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140817-1.htm) —  Aile ve Sosyal Politikalar ile Millî Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140817-2.htm)   YÖNETMELİKLER 2014/6710   Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
 • 16 Ağustos 2014 Tarihli ve 29090 Sayılı Resmi Gazete, RG - 16 Ağustos 2014 Tarihli ve 29090 Sayılı Resmi Gazete, RG 16 Ağustos 2014 Tarihli ve 29090 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARI 1069  Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140816-1.htm)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/6576  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/2014081
 • 15 Ağustos 2014 Tarihli ve 29089 Sayılı Resmi Gazete, RG - 15 Ağustos 2014 Tarihli ve 29089 Sayılı Resmi Gazete, RG   15 Ağustos 2014 Tarihli ve 29089 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARLARI —   Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Millî Eğitim, Millî Savunma, Orman ve Su İşleri, Sağlık ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları (
 • 14 Ağustos 2014 Tarihli ve 29088 Sayılı Resmi Gazete, RG - 14 Ağustos 2014 Tarihli ve 29088 Sayılı Resmi Gazete, RG 14 Ağustos 2014 Tarihli ve 29088 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2014/6532   Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140814-1.htm)   ATAMA KARARLARI 2014/6707   Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140814-2.htm) —  Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Atama K
 • 13 Ağustos 2014 Tarihli ve 29087 Sayılı Resmi Gazete, RG - 13 Ağustos 2014 Tarihli ve 29087 Sayılı Resmi Gazete, RG 13 Ağustos 2014 Tarihli ve 29087 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİK —  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140813-1.htm)   TEBLİĞ —  Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2014 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair
 • 12 Ağustos 2014 Tarihli ve 29086 Sayılı Resmi Gazete, RG - 12 Ağustos 2014 Tarihli ve 29086 Sayılı Resmi Gazete, RG 12 Ağustos 2014 Tarihli ve 29086 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Boğaziçi Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140812-1.htm) —  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140812-2.htm)   TEBLİĞL
 • 11 Ağustos 2014 Tarihli ve 29085 Sayılı Resmi Gazete, RG - 11 Ağustos 2014 Tarihli ve 29085 Sayılı Resmi Gazete, RG 11 Ağustos 2014 Tarihli ve 29085 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140811-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/esk
 • 10 Ağustos 2014 Tarihli ve 29084 Sayılı Resmi Gazete, RG - 10 Ağustos 2014 Tarihli ve 29084 Sayılı Resmi Gazete, RG 10 Ağustos 2014 Tarihli ve 29084 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/6500    Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140810-1.htm) 2014/6614  154 kV Gülnar Havza Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırıl
 • 9 Ağustos 2014 Tarihli ve 29083 Sayılı Resmi Gazete, RG - 9 Ağustos 2014 Tarihli ve 29083 Sayılı Resmi Gazete, RG 9 Ağustos 2014 Tarihli ve 29083 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2014/6593     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140809-1.htm) 2014/6606     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti
 • 8 Ağustos 2014 Tarihli ve 29082 Sayılı Resmi Gazete, RG - 8 Ağustos 2014 Tarihli ve 29082 Sayılı Resmi Gazete, RG 8 Ağustos 2014 Tarihli ve 29082 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI SÖZLEŞME 2014/6604  1966 Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi ile Bu Sözleşme’nin 1988 Protokolü’ne Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün Kararları ile Getirilen Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140808-1.htm)   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/6605   Artvin İlinde Tesis
 • 7 Ağustos 2014 Tarihli ve 29081 Sayılı Resmi Gazete, RG - 7 Ağustos 2014 Tarihli ve 29081 Sayılı Resmi Gazete, RG 7 Ağustos 2014 Tarihli ve 29081 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2014/6664   Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Vakıf Fonunun Yöneticisi Olarak Hareket Eden Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki 30 Mayıs 2014 Tarihli Hibe Anlaşması (Enerji Sektörü Programı - Faz 1 Projesi)’nın Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/
 • 6 Ağustos 2014 Tarihli ve 29080 Sayılı Resmi Gazete, RG - 6 Ağustos 2014 Tarihli ve 29080 Sayılı Resmi Gazete, RG 6 Ağustos 2014 Tarihli ve 29080 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   TÜZÜK 2014/6662  Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140806-1.htm)   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/6588  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140806-1
 • 5 Ağustos 2014 Tarihli ve 29079 Sayılı Resmi Gazete, RG - 5 Ağustos 2014 Tarihli ve 29079 Sayılı Resmi Gazete, RG 5 Ağustos 2014 Tarihli ve 29079 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   TÜZÜK 2014/6603   Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140805-1.htm)   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/6645  Ankara İli, Çankaya İlçesi, Namık Kemal ve Yenişehir Mahallelerinde Bulunan ve Tamamının veya Bir Kısım Paylarının Mülkiyetleri Hazineye Ait Olan Ba
 • 4 Ağustos 2014 Tarihli ve 29078 Sayılı Resmi Gazete, RG - 4 Ağustos 2014 Tarihli ve 29078 Sayılı Resmi Gazete, RG 4 Ağustos 2014 Tarihli ve 29078 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/6646    Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140804-1.htm) 2014/6650    Sakarya İli, Akyazı İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların, Karacasu Kanalı Islahı ve Çevre Düzenlemesi Projesi Kapsamında Akyazı Be
 • 3 Ağustos 2014 Tarihli ve 29077 Sayılı Resmi Gazete, RG - 3 Ağustos 2014 Tarihli ve 29077 Sayılı Resmi Gazete, RG 3 Ağustos 2014 Tarihli ve 29077 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2014/6550    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hastane İşletme ve Devir Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140803-1.htm)   ATAMA KARARLARI —   Başbakan Yardımcılığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji v

İnternet Sitemizi Bugün: 1 Dün: 8 Bu Ay: 9 Toplam: 3270 kişi ziyaret etti

2 ziyaretçi ve Sıfır kullanıcı çevrimiçi