RESMİ GAZETE

 • 23 Mayıs 2015 Tarihli ve 29364 Sayılı Resmi Gazete, RG - 23 Mayıs 2015 Tarihli ve 29364 Sayılı Resmi Gazete, RG 23 Mayıs 2015 Tarihli ve 29364 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2015/7697  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesine Dair İşbirliği Zaptının Onaylanması Hakkın
 • 22 Mayıs 2015 Tarihli ve 29363 Sayılı Resmi Gazete, RG - 22 Mayıs 2015 Tarihli ve 29363 Sayılı Resmi Gazete, RG 22 Mayıs 2015 Tarihli ve 29363 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2015/7694    Türkiye Sınırları İçerisinde At Yarışları Düzenleme, Yurt İçinde ve Yurt Dışında Düzenlenen Yarışlar Üzerine Yurt İçinden ve Yurt Dışından Müşterek Bahis Kabul Etme Hak ve Yetkisinin Türkiye Jokey Kulübüne Devredilmesine İlişkin Sürenin Uzatılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150522-1.ht
 • 21 Mayıs 2015 Tarihli ve 29362 Sayılı Resmi Gazete, RG - 21 Mayıs 2015 Tarihli ve 29362 Sayılı Resmi Gazete, RG 21 Mayıs 2015 Tarihli ve 29362 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2015/7596  Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Türkiye’nin Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Yenilik Programına Katılımına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150521-1.htm)   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2015/7692  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (
 • 20 Mayıs 2015 Tarihli ve 29361 Sayılı Resmi Gazete, RG - 20 Mayıs 2015 Tarihli ve 29361 Sayılı Resmi Gazete, RG 20 Mayıs 2015 Tarihli ve 29361 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150520-6.htm)   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (h
 • 19 Mayıs 2015 Tarihli ve 29360 Sayılı Resmi Gazete, RG - 19 Mayıs 2015 Tarihli ve 29360 Sayılı Resmi Gazete, RG 19 Mayıs 2015 Tarihli ve 29360 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SEÇME KARARI —  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanı Mehmet AKARCA’nın Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2015/37) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150519-1.htm)   YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI —  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Yargıtay Cumhuri
 • 18 Mayıs 2015 Tarihli ve 29359 Sayılı Resmi Gazete, RG - 18 Mayıs 2015 Tarihli ve 29359 Sayılı Resmi Gazete, RG 18 Mayıs 2015 Tarihli ve 29359 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150518-1.htm) —  Giresun Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150518-2.htm) —  Gi
 • 17 Mayıs 2015 Tarihli ve 29358 Sayılı Resmi Gazete, RG - 17 Mayıs 2015 Tarihli ve 29358 Sayılı Resmi Gazete, RG 17 Mayıs 2015 Tarihli ve 29358 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2015/7668  Ukrayna’da Özellikle Çatışmaların Olduğu ve Halen Riskli Bölgelerde Bulunan Ahıska Türkü Soydaşlarımızdan Türkiye’ye Gelmek İsteyenlerden, En Zor Durumda Olanlardan Başlamak Üzere, 2015 Yılında 677 Ailenin İskânlı Göçmen Olarak Türkiye’ye Kabul Edilmesi Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150517-
 • 16 Mayıs 2015 Tarihli ve 29357 Sayılı Resmi Gazete, RG - 16 Mayıs 2015 Tarihli ve 29357 Sayılı Resmi Gazete, RG 16 Mayıs 2015 Tarihli ve 29357 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —   Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150516-1.htm) —   Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliğinde
 • 15 Mayıs 2015 Tarihli ve 29356 Sayılı Resmi Gazete, RG - 15 Mayıs 2015 Tarihli ve 29356 Sayılı Resmi Gazete, RG 15 Mayıs 2015 Tarihli ve 29356 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARLARI ––  Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ’nün Yeniden Atanması Hakkında Karar (No: 2015/24) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150515-1.htm) ––  Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Vatan KARAKAYA’nın Atanması Hakkında Karar (No: 2015/25) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20
 • 14 Mayıs 2015 Tarihli ve 29355 Sayılı Resmi Gazete, RG - 14 Mayıs 2015 Tarihli ve 29355 Sayılı Resmi Gazete, RG 14 Mayıs 2015 Tarihli ve 29355 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  KOSGEB Rehberlik ve Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150514-1.htm) —  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/20
 • 13 Mayıs 2015 Tarihli ve 29354 Sayılı Resmi Gazete, RG - 13 Mayıs 2015 Tarihli ve 29354 Sayılı Resmi Gazete, RG 13 Mayıs 2015 Tarihli ve 29354 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI —  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150513-1.pdf)   YÖNETMELİKLER —  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150513-2.htm) ––  Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiy
 • 12 Mayıs 2015 Tarihli ve 29353 Sayılı Resmi Gazete, RG - 12 Mayıs 2015 Tarihli ve 29353 Sayılı Resmi Gazete, RG 12 Mayıs 2015 Tarihli ve 29353 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİK —  Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150512-1.htm)   TEBLİĞ —  Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2015/17) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150512-2.htm)   YARGI BÖLÜMÜ   ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI —  Anayasa Mahkemesinin 11/12/
 • 11 Mayıs 2015 Tarihli ve 29352 Sayılı Resmi Gazete, RG - 11 Mayıs 2015 Tarihli ve 29352 Sayılı Resmi Gazete, RG 11 Mayıs 2015 Tarihli ve 29352 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150511-1.htm) —  Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.re
 • 10 Mayıs 2015 Tarihli ve 29351 Sayılı Resmi Gazete, RG - 10 Mayıs 2015 Tarihli ve 29351 Sayılı Resmi Gazete, RG 10 Mayıs 2015 Tarihli ve 29351 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2015/7601    İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150510-1.htm) 2015/7602    İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Sarıgöl ve Yenidoğan Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Ris
 • 9 Mayıs 2015 Tarihli ve 29350 Sayılı Resmi Gazete, RG - 9 Mayıs 2015 Tarihli ve 29350 Sayılı Resmi Gazete, RG 9 Mayıs 2015 Tarihli ve 29350 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2015/7477    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150509-1.htm)   ATAMA KARARLARI 2015/7683     Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli H
 • 8 Mayıs 2015 Tarihli ve 29349 Sayılı Resmi Gazete, RG - 8 Mayıs 2015 Tarihli ve 29349 Sayılı Resmi Gazete, RG 8 Mayıs 2015 Tarihli ve 29349 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2015/7484   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150508-1.htm)   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Avrupa Birliği Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’ni
 • 7 Mayıs 2015 Tarihli ve 29348 Sayılı Resmi Gazete, RG - 7 Mayıs 2015 Tarihli ve 29348 Sayılı Resmi Gazete, RG 7 Mayıs 2015 Tarihli ve 29348 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARLARI —  Ekonomi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150507-12.htm)   YÖNETMELİKLER —  Polis Koleji Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150507-1.htm) ––  Polis Kolejine Giriş Yönetmeliğinin Yürürl
 • 6 Mayıs 2015 Tarihli ve 29347 Sayılı Resmi Gazete, RG - 6 Mayıs 2015 Tarihli ve 29347 Sayılı Resmi Gazete, RG 6 Mayıs 2015 Tarihli ve 29347 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2015/7482   Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150506-1.htm) 2015/7483   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylan
 • 5 Mayıs 2015 Tarihli ve 29346 Sayılı Resmi Gazete, RG - 5 Mayıs 2015 Tarihli ve 29346 Sayılı Resmi Gazete, RG 5 Mayıs 2015 Tarihli ve 29346 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2015/7476     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamillerine Karşılıklı Vize Muafiyeti Sağlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150505-1.htm)   TÜZÜK 2015/7407    Grev ve Lokavtlarda Mülki İdare Amirlerince Alınacak
 • 4 Mayıs 2015 Tarihli ve 29345 Sayılı Resmi Gazete, RG - 4 Mayıs 2015 Tarihli ve 29345 Sayılı Resmi Gazete, RG 4 Mayıs 2015 Tarihli ve 29345 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150504-1.htm) —  İpek Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150504-2.htm) —  İpek Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yön
 • 3 Mayıs 2015 Tarihli ve 29344 Sayılı Resmi Gazete, RG - 3 Mayıs 2015 Tarihli ve 29344 Sayılı Resmi Gazete, RG 3 Mayıs 2015 Tarihli ve 29344 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —   Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150503-1.htm)   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —   Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’a, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.t
 • 2 Mayıs 2015 Tarihli ve 29343 Sayılı Resmi Gazete, RG - 2 Mayıs 2015 Tarihli ve 29343 Sayılı Resmi Gazete, RG 2 Mayıs 2015 Tarihli ve 29343 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2015/7454    Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150502-8.htm) 2015/7640   Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda
 • 30 Nisan 2015 Tarihli ve 29342 Sayılı Resmi Gazete, RG - 30 Nisan 2015 Tarihli ve 29342 Sayılı Resmi Gazete, RG 30 Nisan 2015 Tarihli ve 29342 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2015/7429    Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) I Dönem - IV Bileşen Kapsamında 2013 Yılı İtibarıyla Gerçekleşen Fon Kaybı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı Eki Olan Mali Tablolarda ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Akdedilen Finansman Anlaşmasının Bazı Hükümlerinde Değişiklik
 • 29 Nisan 2015 Tarihli ve 29341 Sayılı Resmi Gazete, RG - 29 Nisan 2015 Tarihli ve 29341 Sayılı Resmi Gazete, RG 29 Nisan 2015 Tarihli ve 29341 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2015/7465   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150429-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  Türkiye Büyük Millet Meclisinde Basın ve Yayın Mensuplarının Çalışmaları Hakkında Yönetmelikte Değişi
 • 28 Nisan 2015 Tarihli ve 29340 Sayılı Resmi Gazete, RG - 28 Nisan 2015 Tarihli ve 29340 Sayılı Resmi Gazete, RG 28 Nisan 2015 Tarihli ve 29340 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   KANUNLAR 6647     Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyetine Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150428-11.htm) 6653     Türkiye
 • 27 Nisan 2015 Tarihli ve 29339 Sayılı Resmi Gazete, RG - 27 Nisan 2015 Tarihli ve 29339 Sayılı Resmi Gazete, RG 27 Nisan 2015 Tarihli ve 29339 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150427-1.htm)   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Dışişleri Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www
 • 26 Nisan 2015 Tarihli ve 29338 Sayılı Resmi Gazete, RG - 26 Nisan 2015 Tarihli ve 29338 Sayılı Resmi Gazete, RG 26 Nisan 2015 Tarihli ve 29338 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2015/7424  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150426-1.htm) 2015/7459 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Enerji Bakanlığı A
 • 25 Nisan 2015 Tarihli ve 29337 Sayılı Resmi Gazete, RG - 25 Nisan 2015 Tarihli ve 29337 Sayılı Resmi Gazete, RG 25 Nisan 2015 Tarihli ve 29337 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2015/7460  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150425-1.htm)   BAKANLAR KURULU KARARI 2015/7430 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (http://www.resm
 • 24 Nisan 2015 Tarihli ve 29336 Sayılı Resmi Gazete, RG - 24 Nisan 2015 Tarihli ve 29336 Sayılı Resmi Gazete, RG 24 Nisan 2015 Tarihli ve 29336 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI SÖZLEŞME 2015/7533   Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Sözleşmesinde Değişiklik’in Beyanla Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150424-1.htm)   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2015/7415    Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Karadağ Karapara Akl
 • 23 Nisan 2015 Tarihli ve 29335 Sayılı Resmi Gazete, RG - 23 Nisan 2015 Tarihli ve 29335 Sayılı Resmi Gazete, RG 23 Nisan 2015 Tarihli ve 29335 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   KANUNLAR 6640     Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150423-1.htm) 6641     Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150423-2.htm) 6645     İş Sa

İnternet Sitemizi Bugün: 0 Dün: 2 Bu Ay: 160 Toplam: 5665 kişi ziyaret etti

1 ziyaretçi ve Sıfır kullanıcı çevrimiçi