RESMİ GAZETE

 • 26 Ağustos 2016 Tarihli ve 29813 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 26 Ağustos 2016 Tarihli ve 29813 Sayılı Resmi Gazete, RG, 26 Ağustos 2016 Tarihli ve 29813 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   KANUN 6741  Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160826-1.pdf)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —   Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’e, Başbakan Yardımcısı Nurettin CANİKLİ’nin Vekâlet Etmesine Dai
 • 26 Ağustos 2016 Tarihli ve 29813 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 26 Ağustos 2016 Tarihli ve 29813 Sayılı Resmi Gazete, RG, 26 Ağustos 2016 Tarihli ve 29813 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   KANUN 6741  Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160826-1.pdf)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —   Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’e, Başbakan Yardımcısı Nurettin CANİKLİ’nin Vekâlet Etmesine Dai
 • 25 Ağustos 2016 Tarihli ve 29812 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 25 Ağustos 2016 Tarihli ve 29812 Sayılı Resmi Gazete, RG, 25 Ağustos 2016 Tarihli ve 29812 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   KANUNLAR 6737     Karadağın Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160825-1.pdf) 6738     Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının
 • 24 Ağustos 2016 Tarihli ve 29811 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 24 Ağustos 2016 Tarihli ve 29811 Sayılı Resmi Gazete, RG, 24 Ağustos 2016 Tarihli ve 29811 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARLARI 1120    İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160824-1.pdf) 1121    Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/2016082
 • 23 Ağustos 2016 Tarihli ve 29810 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 23 Ağustos 2016 Tarihli ve 29810 Sayılı Resmi Gazete, RG, 23 Ağustos 2016 Tarihli ve 29810 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160823-1.htm) —  Gümrük ve Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160823-2.htm) —  Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160823-3.htm)   İLÂN
 • 22 Ağustos 2016 Tarihli ve 29809 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 22 Ağustos 2016 Tarihli ve 29809 Sayılı Resmi Gazete, RG, 22 Ağustos 2016 Tarihli ve 29809 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARI —  Millî Eğitim Bakanlığına Ait Atama Kararı (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160822-12.pdf)   YÖNETMELİKLER —  Aksaray Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160822-1.htm) —  Aksaray Üniversitesi Okçuluk Uygulama ve Araştırma M
 • 21 Ağustos 2016 Tarihli ve 29808 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 21 Ağustos 2016 Tarihli ve 29808 Sayılı Resmi Gazete, RG, 21 Ağustos 2016 Tarihli ve 29808 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Başkent Üniversitesi Türkçe Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160821-1.htm) —  Fırat Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160821-2.htm) —  Gedik Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merke
 • 20 Ağustos 2016 Tarihli ve 29807 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 20 Ağustos 2016 Tarihli ve 29807 Sayılı Resmi Gazete, RG, 20 Ağustos 2016 Tarihli ve 29807 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER 2016/9005    Demiryolu Yolcu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160820-7.pdf) —  Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160820-1.htm) —  Akdeniz Üniversitesi Sera Teknol
 • 19 Ağustos 2016 Tarihli ve 29806 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 19 Ağustos 2016 Tarihli ve 29806 Sayılı Resmi Gazete, RG, 19 Ağustos 2016 Tarihli ve 29806 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   KANUN 6736   Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160819-1.pdf)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2016/9098   Çayırhan-B Termik Santralinin İnşası Amacıyla Ankara İli, Nallıhan İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel
 • 18 Ağustos 2016 Tarihli ve 29805 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 18 Ağustos 2016 Tarihli ve 29805 Sayılı Resmi Gazete, RG, 18 Ağustos 2016 Tarihli ve 29805 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —     Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160818-1.htm) —     Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160818-2.htm) —     Tür
 • 17 Ağustos 2016 Tarihli ve 29804 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 17 Ağustos 2016 Tarihli ve 29804 Sayılı Resmi Gazete, RG, 17 Ağustos 2016 Tarihli ve 29804 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER KHK/670   Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160817-17.pdf) KHK/671   Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016
 • 16 Ağustos 2016 Tarihli ve 29803 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 16 Ağustos 2016 Tarihli ve 29803 Sayılı Resmi Gazete, RG, 16 Ağustos 2016 Tarihli ve 29803 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2016/9106    Etki Liman İşletmeleri Anonim Şirketi Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla İzmir İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/2
 • 15 Ağustos 2016 Tarihli ve 29802 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 15 Ağustos 2016 Tarihli ve 29802 Sayılı Resmi Gazete, RG, 15 Ağustos 2016 Tarihli ve 29802 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Bilkent Üniversitesi Hukuk ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160815-1.htm) ––  Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160815-2.htm) ––  Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma
 • 14 Ağustos 2016 Tarihli ve 29801 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 14 Ağustos 2016 Tarihli ve 29801 Sayılı Resmi Gazete, RG, 14 Ağustos 2016 Tarihli ve 29801 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160814-1.htm) ––  İskenderun Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160814-2.htm) ––  Pamukkale Üniversit
 • 13 Ağustos 2016 Tarihli ve 29800 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 13 Ağustos 2016 Tarihli ve 29800 Sayılı Resmi Gazete, RG, 13 Ağustos 2016 Tarihli ve 29800 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   KANUN 6735     Uluslararası İşgücü Kanunu (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160813-1.pdf)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI —  Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Maliye Bakanlığı Müsteşarı H. Abdullah KAYA’nın Seçilmesine Dair Karar (No: 2016/74) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160813-2.pdf)
 • 12 Ağustos 2016 Tarihli ve 29799 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 12 Ağustos 2016 Tarihli ve 29799 Sayılı Resmi Gazete, RG, 12 Ağustos 2016 Tarihli ve 29799 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER ––  Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160812-1.htm) ––  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160812-2.htm) —  Ad
 • 11 Ağustos 2016 Tarihli ve 29798 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 11 Ağustos 2016 Tarihli ve 29798 Sayılı Resmi Gazete, RG, 11 Ağustos 2016 Tarihli ve 29798 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARI 1119     Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Hükümetçe Takdir ve Tespit Edilmek Üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde İcra Ettiği Harekat ve Misyonlar Kapsamında Yurt Dışına Gönderilmesi ve Hükümet Tarafından Verilecek İzin ve Belirlenecek Esaslar Çerçevesinde Bu Kuvvetlerin Kullanılması İçin Anayasanı
 • 10 Ağustos 2016 Tarihli ve 29797 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 10 Ağustos 2016 Tarihli ve 29797 Sayılı Resmi Gazete, RG, 10 Ağustos 2016 Tarihli ve 29797 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2016/8982   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160810-1.pdf)   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2016/9082    Şırnak İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet, Gazipaşa, İsmetpaşa, Yeni ve Yeşilyurt M
 • 9 Ağustos 2016 Tarihli ve 29796 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 9 Ağustos 2016 Tarihli ve 29796 Sayılı Resmi Gazete, RG, 9 Ağustos 2016 Tarihli ve 29796 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   KANUN 6728     Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160809-1.pdf)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2016/9086    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kurul
 • 8 Ağustos 2016 Tarihli ve 29795 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 8 Ağustos 2016 Tarihli ve 29795 Sayılı Resmi Gazete, RG, 8 Ağustos 2016 Tarihli ve 29795 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160808-1.htm) ––  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
 • 7 Ağustos 2016 Tarihli ve 29794 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 7 Ağustos 2016 Tarihli ve 29794 Sayılı Resmi Gazete, RG, 7 Ağustos 2016 Tarihli ve 29794 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2016/9037  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160807-1.pdf) 2016/9062  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Eğitim ve
 • 6 Ağustos 2016 Tarihli ve 29793 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 6 Ağustos 2016 Tarihli ve 29793 Sayılı Resmi Gazete, RG, 6 Ağustos 2016 Tarihli ve 29793 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2016/9024  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160806-1.pdf) 2016/9045  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Güney Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştı
 • 5 Ağustos 2016 Tarihli ve 29792 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 5 Ağustos 2016 Tarihli ve 29792 Sayılı Resmi Gazete, RG, 5 Ağustos 2016 Tarihli ve 29792 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2016/9007   Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160805-1.pdf) 2016/9042    Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/esk
 • 4 Ağustos 2016 Tarihli ve 29791 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 4 Ağustos 2016 Tarihli ve 29791 Sayılı Resmi Gazete, RG, 4 Ağustos 2016 Tarihli ve 29791 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2016/9058  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde İdari Hizmet Sözleşmesi ile Çalıştırılacak Personel Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160804-1.pdf)   ATAMA KARARI ––  Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa ÜNAL’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2016/73) (h
 • 3 Ağustos 2016 Tarihli ve 29790 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 3 Ağustos 2016 Tarihli ve 29790 Sayılı Resmi Gazete, RG, 3 Ağustos 2016 Tarihli ve 29790 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2016/8875   Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2016 Yılı Sulama ve Tahliye Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160803-1.pdf) 2016/8940   Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İh
 • 2 Ağustos 2016 Tarihli ve 29789 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 2 Ağustos 2016 Tarihli ve 29789 Sayılı Resmi Gazete, RG, 2 Ağustos 2016 Tarihli ve 29789 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   KANUN 6732   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160802-1.htm)   TBMM KARARLARI 1117   Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örg
 • 1 Ağustos 2016 Tarihli ve 29788 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 1 Ağustos 2016 Tarihli ve 29788 Sayılı Resmi Gazete, RG, 1 Ağustos 2016 Tarihli ve 29788 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   TEBLİĞLER —  Asansör Periyodik Kontrollerini Gerçekleştirecek Muayene Personelinin Belgelendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/18) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160801-1.htm) ––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/37) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160801-2.htm)     İLÂNLAR a - Yargı İlânları (http://www.resmigazete.gov
 • 31 Temmuz 2016 Tarihli ve 29787 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 31 Temmuz 2016 Tarihli ve 29787 Sayılı Resmi Gazete, RG, 31 Temmuz 2016 Tarihli ve 29787 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK/669     Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160731-4.pdf)   YÖNETMELİK —  Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman B
 • 30 Temmuz 2016 Tarihli ve 29786 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 30 Temmuz 2016 Tarihli ve 29786 Sayılı Resmi Gazete, RG, 30 Temmuz 2016 Tarihli ve 29786 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YARGITAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI —  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 417) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160730-1.pdf)   YÖNETMELİKLER —  Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (http://www.resmigaz
 • 29 Temmuz 2016 Tarihli ve 29785 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 29 Temmuz 2016 Tarihli ve 29785 Sayılı Resmi Gazete, RG, 29 Temmuz 2016 Tarihli ve 29785 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160729-1.pdf) ––  Dışişleri Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160729-2.pdf)

İnternet Sitemizi Bugün: 7 Dün: 4 Bu Ay: 175 Toplam: 9420 kişi ziyaret etti

4 ziyaretçi ve Sıfır kullanıcı çevrimiçi