RESMİ GAZETE

 • 27 Mayıs 2016 Tarihli ve 29724 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 27 Mayıs 2016 Tarihli ve 29724 Sayılı Resmi Gazete, RG, 27 Mayıs 2016 Tarihli ve 29724 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARLARI —  Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gümrük ve Ticaret, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kültür ve Turizm, Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160527-1.pdf)   YÖ
 • 26 Mayıs 2016 Tarihli ve 29723 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 26 Mayıs 2016 Tarihli ve 29723 Sayılı Resmi Gazete, RG, 26 Mayıs 2016 Tarihli ve 29723 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARI —  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160526-1.pdf)   KURUL KARARI —  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/05/2016 Tarihli ve 6286 Sayılı Kararı (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160526-2.htm)   YARGI BÖLÜMÜ   ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI —  Anayasa M
 • 25 Mayıs 2016 Tarihli ve 29722 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 25 Mayıs 2016 Tarihli ve 29722 Sayılı Resmi Gazete, RG, 25 Mayıs 2016 Tarihli ve 29722 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160525-1.htm) —  Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
 • 24 Mayıs 2016 Tarihli ve 29721 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 24 Mayıs 2016 Tarihli ve 29721 Sayılı Resmi Gazete, RG, 24 Mayıs 2016 Tarihli ve 29721 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2016/8840   Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokolün Beyan ile Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160524-1.pdf)   YÖNETMELİKLER 2016/8769   Türk Silahlı Kuvvetleri, M
 • 23 Mayıs 2016 Tarihli ve 29720 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 23 Mayıs 2016 Tarihli ve 29720 Sayılı Resmi Gazete, RG, 23 Mayıs 2016 Tarihli ve 29720 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARLARI —    Başbakanlık ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Maliye ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160523-23.pdf)   GÖREVLENDİRME KARARLARI —    Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcılığına, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiya
 • 22 Mayıs 2016 Tarihli ve 29719 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 22 Mayıs 2016 Tarihli ve 29719 Sayılı Resmi Gazete, RG, 22 Mayıs 2016 Tarihli ve 29719 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER 2016/8843   Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesine İkinci Ek Protokolün İlişik Çekince ve Beyanla Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160522-1.pdf) 2016/8844   Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma, Tenfiz
 • 21 Mayıs 2016 Tarihli ve 29718 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 21 Mayıs 2016 Tarihli ve 29718 Sayılı Resmi Gazete, RG, 21 Mayıs 2016 Tarihli ve 29718 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Başbakan Yardımcısı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160521-1.pdf) —  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160
 • 20 Mayıs 2016 Tarihli ve 29717 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 20 Mayıs 2016 Tarihli ve 29717 Sayılı Resmi Gazete, RG, 20 Mayıs 2016 Tarihli ve 29717 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   KANUNLAR 6713   Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160520-23.htm) 6714   Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma ile Oluşturulan Ortak Geri Kabul Komitesinin 2/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (http://w
 • 18 Mayıs 2016 Tarihli ve 29716 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 18 Mayıs 2016 Tarihli ve 29716 Sayılı Resmi Gazete, RG, 18 Mayıs 2016 Tarihli ve 29716 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2016/8834    Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160518-1.pdf) 2016/8835    Polis Akademisi Başkanlığına Bağlı Olarak Karaman Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü ile Bu Müdürlüğe Bağlı Olarak 5 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında
 • 17 Mayıs 2016 Tarihli ve 29715 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 17 Mayıs 2016 Tarihli ve 29715 Sayılı Resmi Gazete, RG, 17 Mayıs 2016 Tarihli ve 29715 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2016/8825   Polis Güvenlik Noktası Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160517-1.pdf)   YÖNETMELİKLER —  Abdullah Gül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğind
 • 16 Mayıs 2016 Tarihli ve 29714 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 16 Mayıs 2016 Tarihli ve 29714 Sayılı Resmi Gazete, RG, 16 Mayıs 2016 Tarihli ve 29714 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160516-1.htm) ––  Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160516-2.htm) ––  Sağlık Bilimleri Üniversitesi
 • 15 Mayıs 2016 Tarihli ve 29713 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 15 Mayıs 2016 Tarihli ve 29713 Sayılı Resmi Gazete, RG, 15 Mayıs 2016 Tarihli ve 29713 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2016/8807 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Yönetimi Alanında İkili İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160515-1.pdf) 2016/8821 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konular
 • 14 Mayıs 2016 Tarihli ve 29712 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 14 Mayıs 2016 Tarihli ve 29712 Sayılı Resmi Gazete, RG, 14 Mayıs 2016 Tarihli ve 29712 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLETLERARASI ANDLAŞMA 2016/8826  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İzinsiz İkamet Eden Şahısların Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın İlişik Beyanlarla Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160514-1.pdf)   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakan Yardımcısı Numan KURTULM
 • 13 Mayıs 2016 Tarihli ve 29711 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 13 Mayıs 2016 Tarihli ve 29711 Sayılı Resmi Gazete, RG, 13 Mayıs 2016 Tarihli ve 29711 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2016/8816   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik Enerjisi Mübadelesi ile İlgili Olarak Ortaya Çıkan Borca İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160513-1.pdf) 2016/8817   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hük
 • 12 Mayıs 2016 Tarihli ve 29710 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 12 Mayıs 2016 Tarihli ve 29710 Sayılı Resmi Gazete, RG, 12 Mayıs 2016 Tarihli ve 29710 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2016/8812   Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160512-1.pdf)   BAKANLAR KURULU KARARI 2016/8785   Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.
 • 11 Mayıs 2016 Tarihli ve 29709 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 11 Mayıs 2016 Tarihli ve 29709 Sayılı Resmi Gazete, RG, 11 Mayıs 2016 Tarihli ve 29709 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2016/8774    Alanya II. Merhale Projesi Kapsamındaki Dim Barajı Sulaması İkmali İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160511-1.pdf) 2016/8776    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilat
 • 10 Mayıs 2016 Tarihli ve 29708 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 10 Mayıs 2016 Tarihli ve 29708 Sayılı Resmi Gazete, RG, 10 Mayıs 2016 Tarihli ve 29708 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2016/8755    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160510-1.pdf)   YÖNETMELİKLER ––  Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • 9 Mayıs 2016 Tarihli ve 29707 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 9 Mayıs 2016 Tarihli ve 29707 Sayılı Resmi Gazete, RG, 9 Mayıs 2016 Tarihli ve 29707 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160509-1.htm) ––  Yalova Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160509-2.htm)     İLÂNLAR a - Yargı İlânları (ht
 • 7 Mayıs 2016 Tarihli ve 29705 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 7 Mayıs 2016 Tarihli ve 29705 Sayılı Resmi Gazete, RG, 7 Mayıs 2016 Tarihli ve 29705 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2016/8761    Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1/2013 Sayılı Kararın Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160507-1.pdf)   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2016/8716     Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında 1 Adet Şube Mü
 • 6 Mayıs 2016 Tarihli ve 29704 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 6 Mayıs 2016 Tarihli ve 29704 Sayılı Resmi Gazete, RG, 6 Mayıs 2016 Tarihli ve 29704 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2016/8713    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160506-17.pdf) 2016/8758    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Surinam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması
 • 5 Mayıs 2016 Tarihli ve 29703 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 5 Mayıs 2016 Tarihli ve 29703 Sayılı Resmi Gazete, RG, 5 Mayıs 2016 Tarihli ve 29703 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   KANUN 6705     Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160505-1.htm) 6706     Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu (http://www.resmigazet
 • 4 Mayıs 2016 Tarihli ve 29702 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 4 Mayıs 2016 Tarihli ve 29702 Sayılı Resmi Gazete, RG, 4 Mayıs 2016 Tarihli ve 29702 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Hususi Ormanlar ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlar Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160504-1.htm) ––  Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160504-2.htm) ––  Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketini
 • 3 Mayıs 2016 Tarihli ve 29701 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 3 Mayıs 2016 Tarihli ve 29701 Sayılı Resmi Gazete, RG, 3 Mayıs 2016 Tarihli ve 29701 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2016/8794    Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Canlı Hayvan İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160503-11.pdf) 2016/8795    İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/
 • 2 Mayıs 2016 Tarihli ve 29700 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 2 Mayıs 2016 Tarihli ve 29700 Sayılı Resmi Gazete, RG, 2 Mayıs 2016 Tarihli ve 29700 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160502-1.htm) —  Zirve Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160502-2.htm)
 • 30 Nisan 2016 Tarihli ve 29699 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 30 Nisan 2016 Tarihli ve 29699 Sayılı Resmi Gazete, RG, 30 Nisan 2016 Tarihli ve 29699 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Korumalı İşyerlerinde Çalışan Engellilerin Ücretlerine Karşılık İşverene Yapılacak Ödeme Hakkında Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160430-1.htm) —  Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160430-2.ht
 • 29 Nisan 2016 Tarihli ve 29698 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 29 Nisan 2016 Tarihli ve 29698 Sayılı Resmi Gazete, RG, 29 Nisan 2016 Tarihli ve 29698 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARI —  Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Cevdet COŞKUN’un Atanması Hakkında Karar (No: 2016/30) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160429-1.pdf)   HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI —  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 20/04/2016 Tarihli ve 166 Sayılı Kararı (http://www.resmigazete.gov.tr/eski
 • 28 Nisan 2016 Tarihli ve 29697 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 28 Nisan 2016 Tarihli ve 29697 Sayılı Resmi Gazete, RG, 28 Nisan 2016 Tarihli ve 29697 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının Teşkilatı, Çalışma Usul ve Esasları ile Personeli Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160428-1.htm) ––  Harran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (htt
 • 27 Nisan 2016 Tarihli ve 29696 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 27 Nisan 2016 Tarihli ve 29696 Sayılı Resmi Gazete, RG, 27 Nisan 2016 Tarihli ve 29696 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160427-1.htm) —  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160427-2.htm) —  Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin
 • 26 Nisan 2016 Tarihli ve 29695 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 26 Nisan 2016 Tarihli ve 29695 Sayılı Resmi Gazete, RG, 26 Nisan 2016 Tarihli ve 29695 Sayılı Resmi Gazete, RG, YASAMA BÖLÜMÜ   KANUN 6704      65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160426-11.pdf)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARI 2016/8790   Kamu İhale Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Yapıla
 • 25 Nisan 2016 Tarihli ve 29694 Sayılı Resmi Gazete, RG, - 25 Nisan 2016 Tarihli ve 29694 Sayılı Resmi Gazete, RG, 25 Nisan 2016 Tarihli ve 29694 Sayılı Resmi Gazete, RG, YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİK —  Askerî Yargı Hâkim Adayları ile Avukat ve Noter Adaylarının Türkiye Adalet Akademisindeki Meslek Öncesi Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160425-1.htm)   KURUL KARARI —  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/04/2016 Tarihli ve 6234 Sayılı Kararı (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04

İnternet Sitemizi Bugün: 9 Dün: 6 Bu Ay: 247 Toplam: 8783 kişi ziyaret etti

1 ziyaretçi ve Sıfır kullanıcı çevrimiçi