RESMİ GAZETE

 • 23 Eylül 2014 Tarihli ve 29128 Sayılı Resmi Gazete, RG - 23 Eylül 2014 Tarihli ve 29128 Sayılı Resmi Gazete, RG   23 Eylül 2014 Tarihli ve 29128 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Maliye Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140923-1.htm) —  Milli Savunma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140923-2.htm)   YÖNETMELİK
 • 22 Eylül 2014 Tarihli ve 29127 Sayılı Resmi Gazete, RG - 22 Eylül 2014 Tarihli ve 29127 Sayılı Resmi Gazete, RG 22 Eylül 2014 Tarihli ve 29127 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   ATAMA KARARI —  İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140922-6.htm)   YÖNETMELİKLER —  Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140922-1.htm) —  Bingöl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
 • 21 Eylül 2014 Tarihli ve 29126 Sayılı Resmi Gazete, RG - 21 Eylül 2014 Tarihli ve 29126 Sayılı Resmi Gazete, RG 21 Eylül 2014 Tarihli ve 29126 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Sadık YAKUT’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140921-6.htm)   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Ekonomi Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http
 • 20 Eylül 2014 Tarihli ve 29125 Sayılı Resmi Gazete, RG - 20 Eylül 2014 Tarihli ve 29125 Sayılı Resmi Gazete, RG   20 Eylül 2014 Tarihli ve 29125 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/6757    154 kV Selçuklu Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140920-1.htm) 2014/6766    Rize İlinde Tesis Edilecek Alicik I-II Hidroelektrik Santralinin Yap
 • 19 Eylül 2014 Tarihli ve 29124 Sayılı Resmi Gazete, RG - 19 Eylül 2014 Tarihli ve 29124 Sayılı Resmi Gazete, RG   19 Eylül 2014 Tarihli ve 29124 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2014/6765    Aydın İli, Kuyucak İlçesi, Yöre Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde Yer Alan 142 Parsel Numaralı Taşınmazın 6200 m²’lik Kısmının, J-451 Numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahasında Kurulan Jeotermal Elektrik Santralinin İhtiyacı İçin Yürütülen Sondaj Çalışmaları Kapsamında Aydın Valiliği (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanl
 • 18 Eylül 2014 Tarihli ve 29123 Sayılı Resmi Gazete, RG - 18 Eylül 2014 Tarihli ve 29123 Sayılı Resmi Gazete, RG 18 Eylül 2014 Tarihli ve 29123 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   KANUNLAR 6553     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanap Doğal Gaz İletim Anonim Şirketi Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Eki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve The Trans Anatolian Gas Pipeline Company B. V. Arasında Trans-Anadolu Doğal Gaz
 • 17 Eylül 2014 Tarihli ve 29122 Sayılı Resmi Gazete, RG - 17 Eylül 2014 Tarihli ve 29122 Sayılı Resmi Gazete, RG 17 Eylül 2014 Tarihli ve 29122 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/6748       154 kV (Şanlıurfa 380-Pekmezli) Brş.N-Yardımcı Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140917-1.htm) 2014/6749       154 kV Kavak OSB TM-Kavak Çi
 • 16 Eylül 2014 Tarihli ve 29121 Sayılı Resmi Gazete, RG - 16 Eylül 2014 Tarihli ve 29121 Sayılı Resmi Gazete, RG 16 Eylül 2014 Tarihli ve 29121 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140916-1.htm)   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.
 • 15 Eylül 2014 Tarihli ve 29120 Sayılı Resmi Gazete, RG - 15 Eylül 2014 Tarihli ve 29120 Sayılı Resmi Gazete, RG 15 Eylül 2014 Tarihli ve 29120 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140915-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/
 • 14 Eylül 2014 Tarihli ve 29119 Sayılı Resmi Gazete, RG - 14 Eylül 2014 Tarihli ve 29119 Sayılı Resmi Gazete, RG 14 Eylül 2014 Tarihli ve 29119 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140914-1.htm)   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazet
 • 13 Eylül 2014 Tarihli ve 29118 Sayılı Resmi Gazete, RG - 13 Eylül 2014 Tarihli ve 29118 Sayılı Resmi Gazete, RG 13 Eylül 2014 Tarihli ve 29118 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/6746   Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140913-1.htm) 2014/6778   Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında İlave Tarife Kontenjanı
 • 12 Eylül 2014 Tarihli ve 29117 Sayılı Resmi Gazete, RG - 12 Eylül 2014 Tarihli ve 29117 Sayılı Resmi Gazete, RG 12 Eylül 2014 Tarihli ve 29117 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/6741    Elazığ İli, Palu İlçesinde Tesis Edilecek Beyhan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140912-1.htm) 2014/6742    8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanun
 • 11 Eylül 2014 Tarihli ve 29116 Sayılı Resmi Gazete, RG - 11 Eylül 2014 Tarihli ve 29116 Sayılı Resmi Gazete, RG 11 Eylül 2014 Tarihli ve 29116 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/6736     Elazığ İlinde Tesis Edilecek Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140911-1.htm) 2014/6739     Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Ko
 • 10 Eylül 2014 Tarihli ve 29115 Sayılı Resmi Gazete, RG - 10 Eylül 2014 Tarihli ve 29115 Sayılı Resmi Gazete, RG 10 Eylül 2014 Tarihli ve 29115 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140910-1.htm) —  Gençlik ve Spor Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140910
 • 9 Eylül 2014 Tarihli ve 29114 Sayılı Resmi Gazete, RG - 9 Eylül 2014 Tarihli ve 29114 Sayılı Resmi Gazete, RG 9 Eylül 2014 Tarihli ve 29114 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’a, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140909-1.htm)   HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI —  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20
 • 8 Eylül 2014 Tarihli ve 29113 Sayılı Resmi Gazete, RG - 8 Eylül 2014 Tarihli ve 29113 Sayılı Resmi Gazete, RG 8 Eylül 2014 Tarihli ve 29113 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140908-1.htm) —  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140908-2.htm)   İLÂNLAR a - Ya
 • 7 Eylül 2014 Tarihli ve 29112 Sayılı Resmi Gazete, RG - 7 Eylül 2014 Tarihli ve 29112 Sayılı Resmi Gazete, RG 7 Eylül 2014 Tarihli ve 29112 Sayılı Resmi Gazete, RG YASAMA BÖLÜMÜ   TBMM KARARI 1070   Bakanlar Kurulu Hakkında Yapılan Güvenoylamasına İlişkin Karar ve Eki 62 nci Hükümet Programı (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140907-1.htm)   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmala
 • 6 Eylül 2014 Tarihli ve 29111 Sayılı Resmi Gazete, RG - 6 Eylül 2014 Tarihli ve 29111 Sayılı Resmi Gazete, RG 6 Eylül 2014 Tarihli ve 29111 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140906-1.htm) —  Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140906-2.htm)
 • 5 Eylül 2014 Tarihli ve 29110 Sayılı Resmi Gazete, RG - 5 Eylül 2014 Tarihli ve 29110 Sayılı Resmi Gazete, RG 5 Eylül 2014 Tarihli ve 29110 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140905-1.htm) —  Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/
 • 4 Eylül 2014 Tarihli ve 29109 Sayılı Resmi Gazete, RG - 4 Eylül 2014 Tarihli ve 29109 Sayılı Resmi Gazete, RG 4 Eylül 2014 Tarihli ve 29109 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140904-1.htm)   YÖNETMELİKLER —  Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Eser Sağlama Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/
 • 3 Eylül 2014 Tarihli ve 29108 Sayılı Resmi Gazete, RG - 3 Eylül 2014 Tarihli ve 29108 Sayılı Resmi Gazete, RG 3 Eylül 2014 Tarihli ve 29108 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   KURULUŞUN BAĞLI OLDUĞU BAKANLIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ İŞLEM —  Başbakanlığa Bağlı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nın İçişleri Bakanlığına Bağlanmasına Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140903-1.htm)   BAKANLAR KURULU KARARI 2014/6733   İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/0
 • 2 Eylül 2014 Tarihli ve 29107 Sayılı Resmi Gazete, RG - 2 Eylül 2014 Tarihli ve 29107 Sayılı Resmi Gazete, RG 2 Eylül 2014 Tarihli ve 29107 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140902-1.htm)   BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.
 • 1 Eylül 2014 Tarihli ve 29106 Sayılı Resmi Gazete, RG - 1 Eylül 2014 Tarihli ve 29106 Sayılı Resmi Gazete, RG 1 Eylül 2014 Tarihli ve 29106 Sayılı Resmi Gazete, RG   YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140901-4.htm)   YÖNETMELİKLER —  Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resm
 • 31 Ağustos 2014 Tarihli ve 29105 Sayılı Resmi Gazete, RG - 31 Ağustos 2014 Tarihli ve 29105 Sayılı Resmi Gazete, RG 31 Ağustos 2014 Tarihli ve 29105 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140831-1.htm) —  Bayburt Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140831-2.htm)
 • 30 Ağustos 2014 Tarihli ve 29104 Sayılı Resmi Gazete, RG - 30 Ağustos 2014 Tarihli ve 29104 Sayılı Resmi Gazete, RG 30 Ağustos 2014 Tarihli ve 29104 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARI 2014/6732    2014 Yılında Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140830-9.htm)   YÖNETMELİKLER —  Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev v
 • 29 Ağustos 2014 Tarihli ve 29103 Sayılı Resmi Gazete, RG - 29 Ağustos 2014 Tarihli ve 29103 Sayılı Resmi Gazete, RG 29 Ağustos 2014 Tarihli ve 29103 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2014/6333    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2013-2015 Yıllarına Ait Kültürel İşbirliği Programının Onaylanması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140829-12.htm)   BAKANLAR KURULU KARARI 2014/6731     Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988
 • 28 Ağustos 2014 Tarihli ve 29102 Sayılı Resmi Gazete, RG - 28 Ağustos 2014 Tarihli ve 29102 Sayılı Resmi Gazete, RG 28 Ağustos 2014 Tarihli ve 29102 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   MİLLETLERARASI SÖZLEŞME 2014/6690    2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Çekince ile Birlikte Katılmamız Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140828-1.htm)   BAKANLAR KURULU KARARI 2014/6729    Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Şirket Kurulmasına İzin Verilmesin
 • 27 Ağustos 2014 Tarihli ve 29101 Sayılı Resmi Gazete, RG - 27 Ağustos 2014 Tarihli ve 29101 Sayılı Resmi Gazete, RG 27 Ağustos 2014 Tarihli ve 29101 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —  Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’a, Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140827-10.htm)   YÖNETMELİKLER —  Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140827-1.htm) —  Millî Eğiti
 • 26 Ağustos 2014 Tarihli ve 29100 Sayılı Resmi Gazete, RG - 26 Ağustos 2014 Tarihli ve 29100 Sayılı Resmi Gazete, RG 26 Ağustos 2014 Tarihli ve 29100 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   BAKANLAR KURULU KARARLARI 2014/6716    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Bazı İl Müdürlüklerine Bağlı Olarak 43 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140826-8.htm) 2014/6722    İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (http://www.resm
 • 25 Ağustos 2014 Tarihli ve 29099 Sayılı Resmi Gazete, RG - 25 Ağustos 2014 Tarihli ve 29099 Sayılı Resmi Gazete, RG 25 Ağustos 2014 Tarihli ve 29099 Sayılı Resmi Gazete, RG YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER —  Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140825-1.htm) —  Hacettepe Üniversitesi Sözlük Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140825-2.htm) —  Hitit Üniversit

İnternet Sitemizi Bugün: 7 Dün: 6 Bu Ay: 200 Toplam: 3461 kişi ziyaret etti

2 ziyaretçi ve Sıfır kullanıcı çevrimiçi